Bài 13 Trang 15 Sgk Toán 9 Tập 2

a) (left{eginmatrix 3x - 2y = 11 & và \ 4x - 5y = 3và & endmatrix ight.); b) (left{eginmatrix dfracx2- dfracy3 = 1và & \ 5x - 8y = 3& và endmatrix ight.)


Phương thơm phdẫn giải - Xem bỏ ra tiết

*


a) Rút (y) trường đoản cú pmùi hương trình trước tiên (3x - 2y = 11) rồi nuốm vào phương trình thiết bị hai ta được phương trình ẩn (x.) Giải pmùi hương trình này ta kiếm được (x,) từ bỏ đó suy ra (y.)

b) Rút ít (x) từ pmùi hương trình đầu tiên (dfracx2 - dfracy3 = 1) rồi cụ vào pmùi hương trình lắp thêm nhì ta được pmùi hương trình ẩn (y.) Giải phương trình này ta kiếm được (y,) từ đó suy ra (x.)


Lời giải bỏ ra tiết

a) Ta có:

(left{ matrix 3x - 2y = 11 hfill cr 4x - 5y = 3 hfill cr ight.

Bạn đang xem: Bài 13 trang 15 sgk toán 9 tập 2

Leftrightarrow left{ matrix 2y = 3x - 11 hfill cr 4x - 5y = 3 hfill cr ight. )

(Leftrightarrow left{ matrix y = dfrac3x - 112 (1) hfill cr 4x - 5.dfrac3x - 11 2 = 3 (2) hfill cr ight.)

Giải phương trình ((2)):

(4x - 5.dfrac3x - 11 2 = 3)

(Leftrightarrow 4x - dfrac15x - 55 2 = 3)

(Leftrightarrow dfrac4x.22 - dfrac15x - 55 2 = dfrac3.22)

(Leftrightarrow dfrac8x2 - dfrac15x - 552 = dfrac62)

(Leftrightarrow dfrac8x - 15x + 552 = dfrac62)

(Leftrightarrow 8x - 15x + 55 = 6)

(Leftrightarrow - 7x = 6 - 55)

(Leftrightarrow - 7x = - 49)

(Leftrightarrow x=7)

Ttuyệt (x=7) vào phương trình ((1)), ta được:

(y = dfrac3.7 - 112=5)

Vậy hệ gồm nghiệm tốt nhất là ((7; 5)).

b) Ta có:

(left{ matrixdfracx2 - dfracy3 = 1 hfill cr 5x - 8y = 3 hfill cr ight.

Xem thêm: Những Câu Nói Hay Về Nụ Cười Bằng Tiếng Anh, Danh Ngôn Tiếng Anh Hay Về Nụ Cười

Leftrightarrow left{ matrixdfracx 2 = 1 + dfracy3 hfill cr 5x - 8y = 3 hfill cr ight. )

(Leftrightarrow left{ matrix x = 2 + dfrac2y3 (1) hfill cr 5left(2 + dfrac2y3 ight) - 8y = 3 (2) hfill cr ight.)

Giải phương trình ((2)), ta được:

(5left(2 + dfrac2y3 ight) - 8y = 3 )

( Leftrightarrow 5.2 + 5. dfrac2y3-8y = 3)

( Leftrightarrow 10 + dfrac10y3 -8y =3 )

( Leftrightarrow dfrac303 +dfrac10y3 - dfrac24y3 = dfrac93)