Bài 46 Trang 84 Sgk Toán 8 Tập 2

Trên hình 50 hãy chỉ ra các tam giác đồng dạng. Viết các tam giác này theo thứ tự các đỉnh tương ứng và giải thích vì sao chúng đồng dạng?

*


Bạn đang xem: Bài 46 trang 84 sgk toán 8 tập 2

Xét(ΔFDE) và(ΔFBC) có:( widehatDFE = widehatBFC) (đối đỉnh)( widehatFDE = widehatFBC= 90^o)( Rightarrow ΔFDE acksim ΔFBC)(g.g)((1))Xét(ΔFDE) và(ΔABE) có:( widehatDFE = widehatEAB) (cùng phụ (widehatE))( widehatFDE = widehatEBA= 90^o)( Rightarrow ΔFDE acksim ΔABE)(g.g) ((2))Xét(ΔFDE) và(ΔADC) có:( widehatE = widehatC) (vì (ΔFDE acksim ΔFBC))( widehatFDE = widehatADC= 90^o)( Rightarrow ΔFDE acksim ΔADC)(g.g) ((3)) Từ(( 1)) và((2) Rightarrow ΔFBC acksim ΔABE) Từ(( 1)) và((3) Rightarrow ΔFBC acksim ΔADC) Từ(( 2)) và((3) Rightarrow ΔABE acksim ΔADC) 

Ghi nhớ:

Từ trường hợp đồng dạng thứ ba của tam giác ta suy ra trường hợp đồng dạng của tam giác vuông:

"Tam giác vuông này có một góc nhọn bằng góc nhọn của tam giác vuông kia thì hai tam giác vuông đó đồng dạng"


*

Tham khảo lời giải các bài tập Bài 8: Các trường hợp đồng dạng của tam giác vuông khác • Giải bài 46 trang 84 – SGK Toán lớp 8 tập 2 Trên hình 50 hãy chỉ ra... • Giải bài 47 trang 84 – SGK Toán lớp 8 tập 2 Tam giác(ABC) có... • Giải bài 48 trang 84 – SGK Toán lớp 8 tập 2 Bóng của cột điện...
Mục lục Giải bài tập SGK Toán 8 theo chương •Chương 1: Phép nhân và phép chia đa thức - Đại số 8 •Chương 1: Tứ giác - Hình học 8 •Chương 2: Phân thức đại số - Đại số 8 •Chương 2: Đa giác. Diện tích đa giác - Hình học 8 •Chương 3: Phương trình bậc nhất một ẩn - Đại số 8 •Chương 3: Tam giác đồng dạng - Hình học 8 •Chương 4: Bất phương trình bậc nhất một ẩn - Đại số 8 •Chương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp đều - Hình học 8

Xem thêm: Tổng Số Tuổi Của Hai Anh Em Là 30 Tuổi. Biết Tuổi Em Bằng Tuổi Anh. Tuổi Anh Hiện Nay Là

Bài trước Bài sau
Giải bài tập SGK Toán 8
Bài 8: Các trường hợp đồng dạng của tam giác vuông
• Giải bài 46 trang 84 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài 47 trang 84 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài 48 trang 84 – SGK Toán lớp 8 tập 2
Chương 1: Phép nhân và phép chia đa thức Chương 1: Tứ giác Chương 2: Phân thức đại số Chương 2: Đa giác. Diện tích đa giác Chương 3: Phương trình bậc nhất một ẩn Chương 3: Tam giác đồng dạng Chương 4: Bất phương trình bậc nhất một ẩn Chương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp đều