Bài 8 Trang 10 Sgk Toán 7 Tập 1

(dfrac37 + left( - dfrac52 ight) + left( - dfrac35 ight))

Phương pháp giải:

+) Quy đồng mẫu số các phân số

Áp dụng các công thức cộng, trừ hai số hữu tỉ: Với (a,;b,;m in Z,;;m > 0) ta có:

<eginarrayldfracam + dfracbm = dfraca + bm\dfracam - dfracbm = dfraca - bmendarray>

Lời giải chi tiết:

(dfrac37 + left( - dfrac52 ight) + left( - dfrac35 ight) \= dfrac3.107.10 + dfrac - 5.352.35 + dfrac - 3.145.14\= dfrac3070 + dfrac - 17570 + dfrac - 4270\= dfrac30 - 175 - 4270 = - dfrac18770 = - 2dfrac4770.)


Bạn đang xem: Bài 8 trang 10 sgk toán 7 tập 1

LG b

(left( - dfrac43 ight) + left( - dfrac25 ight) + left( - dfrac32 ight)) 

Phương pháp giải:

+) Quy đồng mẫu số các phân số

Áp dụng các công thức cộng, trừ hai số hữu tỉ: Với (a,;b,;m in Z,;;m > 0) ta có:

<eginarrayldfracam + dfracbm = dfraca + bm\dfracam - dfracbm = dfraca - bmendarray>

Lời giải chi tiết:

(;left( - dfrac43 ight) + left( - dfrac25 ight) + left( - dfrac32 ight) \= dfrac-4.103.10+ dfrac-2.65.6 +dfrac-3.152.15\ = dfrac - 4030 + dfrac - 1230 + dfrac - 4530\= dfrac - 40 + left( - 12 ight) + left( - 45 ight)30\ = - dfrac9730 = - 3dfrac730.)


LG c

(dfrac45 - left( - dfrac27 ight) - dfrac710)

Phương pháp giải:

+) Quy đồng mẫu số các phân số

Áp dụng các công thức cộng, trừ hai số hữu tỉ: Với (a,;b,;m in Z,;;m > 0) ta có:

<eginarrayldfracam + dfracbm = dfraca + bm\dfracam - dfracbm = dfraca - bmendarray>

Lời giải chi tiết:

(dfrac45 - left( - dfrac27 ight) - dfrac710\= dfrac4.145.14 + dfrac2.107.10 - dfrac7.710.7\ = dfrac5670 + dfrac2070 - dfrac4970\= dfrac56 + 20 - 4970 = dfrac2770.)


LG d

(dfrac23 - left< left( - dfrac74 ight) - left( dfrac12 + dfrac38 ight) ight>.)

Phương pháp giải:

+) Quy đồng mẫu số các phân số

Áp dụng các công thức cộng, trừ hai số hữu tỉ: Với (a,;b,;m in Z,;;m > 0) ta có:

<eginarrayldfracam + dfracbm = dfraca + bm\dfracam - dfracbm = dfraca - bmendarray>

Lời giải chi tiết:

(dfrac23 - left< left( - dfrac74 ight) - left( dfrac12 + dfrac38 ight) ight> \ = dfrac23 - left< left( - dfrac74 ight) - left( dfrac48 + dfrac38 ight) ight>\= dfrac23 - left< - dfrac74 - dfrac78 ight> \= dfrac23 - left( - dfrac148 - dfrac78 ight)\= dfrac23 - left( - dfrac218 ight) = dfrac23+dfrac218\= dfrac1624 + dfrac6324 = dfrac7924.)

roketbola.site


*
Bình luận
*
Chia sẻ
Chia sẻ
Bình chọn:
4.4 trên 706 phiếu
Bài tiếp theo
*

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 7 - Xem ngay


Báo lỗi - Góp ý
*
*
*
*
*
*

Xem thêm: Làm Thế Nào Để Đăng Xuất Gmail Trên Điện Thoại Nhanh Chóng Nhất


TẢI APP ĐỂ XEM OFFLINE


*
*

Bài giải đang được quan tâm


× Báo lỗi góp ý
Vấn đề em gặp phải là gì ?

Sai chính tả Giải khó hiểu Giải sai Lỗi khác Hãy viết chi tiết giúp roketbola.site


Gửi góp ý Hủy bỏ
× Báo lỗi

Cảm ơn bạn đã sử dụng roketbola.site. Đội ngũ giáo viên cần cải thiện điều gì để bạn cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng để lại thông tin để ad có thể liên hệ với em nhé!


Họ và tên:


Gửi Hủy bỏ

Liên hệ | Chính sách

*

*

Đăng ký để nhận lời giải hay và tài liệu miễn phí

Cho phép roketbola.site gửi các thông báo đến bạn để nhận được các lời giải hay cũng như tài liệu miễn phí.