Bài Tập Về Phép Chia Cho Số Có 2 Chữ Số

Tân oán lớp 4 chia đến số tất cả 2 chữ số học sinh thường xuyên được thiết kế thân quen với phxay tính phân tách với những bài bác tập vận dụng của phép phân chia.Bài học này roketbola.site liên tiếp cung ứng những kỹ năng giữa trung tâm, bài bác tập vận dụng của tân oán lớp 4 phân chia cho số bao gồm 2 chữ số. Phú huynh vàhọc viên thuộc tìm hiểu thêm nhé.

Bạn đang xem: Bài tập về phép chia cho số có 2 chữ số

1. Ôn tập biện pháp chia mang lại số có 1 chữ số

*

Thực hiện tại phxay phân tách theo sản phẩm công nghệ từ bỏ tự trái qua bắt buộc.

Áp dụng 3 bước: phxay chia - nhân - trừ.

2 phân chia 2 bằng 1, viết 1

1 nhân 2 bằng 2, 2 trừ 2 bởi 0

Hạ 1, 1 không phân tách được cho 2, viết 0

0 nhân 2 bằng 0, 1 trừ 0 bởi 1

Hạ 0 được 10, 10 chia 2 được 5, viết 5

5 nhân 2 bởi 10, 10 trừ 10 bởi 0

Hạ 2, 2 phân tách 2 được một, viết 1

1 nhân 2 được 2, 2 trừ 2 bằng 0

Hạ 4, 4 phân tách 2 được 2, viết 2

2 nhân 2 bởi 4, 4 trừ 4 bởi 0

Vậy 21024 : 2 = 10512

2. Cách phân tách mang lại số tất cả 2 chữ số

2.1. lấy ví dụ như 1. Phnghiền phân chia tất cả số dư

*

Thực hiện nay phép phân chia theo trang bị từ từ trái qua yêu cầu.

Áp dụng 3 bước: phxay phân tách - nhân - trừ.

20 phân chia 14 được 1, viết 1

1 nhân 14 được 14, trăng tròn trừ 14 được 6, viết 6

Hạ 1 được 61, 61 phân tách 14 được 4, viết 4

4 nhân 14 được 56, 61 trừ 56 bởi 5, viết 5

Hạ 6 được 56, 56 phân chia 14 bởi 4, viết 4

4 nhân 14 bằng 56, 56 trừ 56 bằng 0

Vậy 2016 : 14 = 144, phxay phân tách này là phnghiền chia hết.

Xem thêm: Điện Thoại Bị Hư Nút Nguồn

2.2. Ví dụ 2. Phép phân chia có số dư

*

Thực hiện tại phxay phân tách theo vật dụng từ tự trái qua đề xuất.

Áp dụng 3 bước: phnghiền chia - nhân - trừ.

51 chia 19 được 2, viết 2

2 nhân 19 được 38, 51 trừ 38 bằng 13

Hạ 0 xuống được 130 chia 19 được 6, viết 6

6 nhân 19 được 114, 130 trừ 114 được 16

Hạ 1 được 161 phân chia 19 được 8, viết 8

8 nhân 19 được 152, 161 trừ 152 được 9

Hạ 9 được 99 phân tách 19 bởi 5, viết 5

5 nhân 19 được 95, 99 trừ 95 bởi 4

Vậy 51019 : 19 = 2685 dư 4

2.3.3. Nhận xét phnghiền phân tách mang lại số có 2 chữ số

Những xem xét Lúc tiến hành phxay phân tách số gồm nhị chữ số

Phnghiền phân tách hết là phnghiền phân tách bao gồm số dư bởi 0

Phnghiền phân tách có dư là phnghiền phân tách gồm số dư khác 0

Phxay chia gồm dư thì số dư luôn luôn nhỏ hơn số chia

3. Ôn tập mặt hàng và lớp trong số từ bỏ nhiên

*

Hàng đối chọi trăm, hàng trăm, mặt hàng đơn vị đúng theo thành lớp đối kháng vịHàng trăm ngàn, hàng vạn, hàng ngàn hòa hợp thành lớp nghìn

4. Những bài tập vận dụng toán thù lớp 4 chia mang lại số tất cả 2 chữ số

4.1. Bài tập

Bài 1: Đặt tính rồi tính

a) 361 : 19

b) 5304 : 24

c) 205trăng tròn : 72

d) 168840 : 56

Bài 2: Đặt tính rồi tính

a) 569 : 35

b) 2052 : 45

c) 22885 : 46

d) 459476 : 57

Bài 3: Tính cực hiếm của biểu thức

a) 3628 x 24 - 46372

b) 55477- 1258 : 34

c) 22776 : 78 x 25

d) 9841 + 3904 : 64

Bài 4: Tìm x, y biết

a) 85 x Y = 4760

b) 13345 : x = 85

Bài 5: Một trang trại con kê hằng ngày kê đẻ được 3000 trứng tạo thành những tá trứng, mỗi tá 12 trái. Hỏi có bao nhiêu tá trứng?

4.2. Bài giải

Bài 1:

*

36 phân chia 19 được 1, viết 1

1 nhân 19 được 19, 36 trừ 19 được 17

Hạ 1 được 171, 171 phân chia 19 bằng 9, viết 9

9 nhân 19 được 171, 171 trừ 171 bằng 0

Vậy 361 : 19 = 19

*

53 phân chia 24 bằng 2, viết 2

2 nhân 24 được 48, 53 trừ 48 bởi 5

Hạ 0 được 50, 50 chia 24 bởi 2, viết 2

2 nhân 24 được 48, 50 trừ 48 bởi 2

Hạ 4 được 24, 24 phân tách 24 bởi 1

1 nhân 24 được 24, 24 trừ 24 bởi 0

Vậy 3304 : 24 = 22một là phxay phân tách hết

*

205 phân tách 72 được 2, viết 2

2 nhân 72 bởi 144, 205 trừ 144 bởi 61

Hạ 2 được 612 phân chia 72 được 8, viết 8

8 nhân 72 bằng 576, 612 trừ 576 được 36

Hạ 0 được 360 phân tách 72 bằng 5, viết 5

5 nhân 72 bằng 360, 360 trừ 360 bởi 0

Vậy 203trăng tròn : 72 = 285 là phnghiền phân tách hết

*

168 chia 56 bằng 3, viết 3

3 nhân 56 bởi 168, 168 trừ 168 bằng 0

0 phân chia 56 bởi 0, viết 0

Hạ 84 chia 56 bởi 1, viết 1

1 nhân 56 bằng 56, 84 trừ 56 bởi 28

Hạ 0 được 280 phân chia 56 bằng 5, viết 5

5 nhân 56 bởi 280, 280 trừ 280 bởi 0

Vậy 168840 : 56 = 3015 là phép chia hết.

Bài 2:

*

56 phân tách 35 bởi 1, viết 1

1 nhân 35 được 35, 56 trừ 35 bởi 21

Hạ 9 được 219 chia 35 bằng 6, viết 6

6 nhân 35 bởi 210, 219 trừ 210 bằng 9

Vậy 569 : 35 = 16 dư 9 là phxay phân tách có số dư

*

205 chia 45 bởi 4, viết 4

4 nhân 45 bởi 180, 205 trừ 180 bằng 25

Hạ 2 được 252 chia 45 bằng 5, viết 5

5 nhân 45 bởi 225, 252 trừ 225 bằng 27

Vậy 2052 : 45 = 45 dư 27 là phxay phân chia có số dư

*

228 phân tách 46 bởi 4, viết 4

4 nhân 46 bằng 184, 228 trừ 184 bởi 44

Hạ 8 được 448 phân tách 46 bởi 9, viết 9

9 nhân 46 bởi 414, 448 trừ 414 bởi 34

Hạ 5 được 345 chia 46 bởi 7, viết 7

7 nhân 46 bằng 322, 345 trừ 322 bằng 23

Vậy 22885 : 46 = 497 dư 23 là phép phân tách gồm số dư

*

459 phân tách 57 bằng 8, viết 8

8 nhân 57 bởi 456, 459 trừ 456 bằng 3

3 không phân tách được mang đến 57 viết 0

Hạ 47 được 347 phân tách 57 bằng 6, viết 6

6 nhân 57 bằng 342, 347 trừ 342 bằng 5

Hạ 6 được 56 phân chia 57 ko phân chia hết viết 0

0 nhân 57 bởi 0, 56 trừ 0 bằng 56

Vậy 459476 : 57 = 8060 dư 56 là phxay phân tách bao gồm số dư

Bài 3:

Thực hiện biểu thức theo luật lệ ưu tiên: phnghiền nhân phân chia trước, cộng trừ sau

Biểu thức chỉ gồm phnghiền nhân, phân tách thì triển khai máy từ bỏ từ trái qua cần.

a) 3628 x 24 - 46372 = (3628 x 24) - 46372 = 87072 - 46372 = 40700

b) 55477- 1258 : 34 = 55477- (1258 : 34) = 55477 - 37 = 55440

c) 22776 : 78 x 25 = 292 x 25 = 7300

d) 9841 + 3904 : 64 = 9841 + (3904 : 64) = 9841 + 61 = 9902

Bài 4:

a) 85 x Y = 4760

Y = 4760 : 85

Y = 56

b) 13345 : x = 85

x = 13345 : 85

x = 157

Bài 5:

Hàng ngày nông trại đóng góp được số tá trứng là:

3000 : 12 = 250 (tá trứng)

Vậy hằng ngày kê đẻ được 250 tá trứng

5. Những bài tập thực hành

5.1. Bài tập

Bài 1: Đặt tính và tính

a) 2957 : 23

b) 198475 : 56

c) 9285 : 27

d) 68395 : 36

Bài 2: Tìm x biết

a) 4578 : x = 42

b) 50496 : x = 48

Bài 3: Tính giá trị biểu thức

a) 2647 + 675 : 45

b) 5797 - 2890 : 34

c) 68 x 234 : 52

d) 15 x 5312 : 40

Bài 4: Vườn cây ăn quả nhà Bác Tư bao gồm 800 cây ăn uống quả các một số loại được trồng vào 16 sản phẩm. Hỏi từng mặt hàng bao gồm bao nhiêu cây ăn uống quả?

5.2. Đáp án

Bài 1:

a) 128 dư 13

b) 3544 dư 11

c) 343 dư 24

d) 1899 dư 31

Bài 2:

a) x = 109

b) x = 1052

Bài 3:

a) 2662

b) 5712

c) 306

d) 1992

Bài 4:

Đáp án: 50 hàng

Học giỏi tân oán lớp 4 chia cho số có 2 chữ số, học viên cần phải siêng năng làm bài bác tập để thành thạo quá trình tính phép chia. Tiếp tục theo dõi roketbola.site sẽ được cung ứng thêm nhiều kỹ năng và kiến thức có lợi nhé.