Bản kiểm điểm cá nhân năm 2018 của đảng viên

Sau đây là 10 bản kiểm điểm Đảng viên cuối năm 2018 sẽ giúp các bạn sẽ biết cách trình bày hoàn chỉnh bản kiểm điểm đảng viên, phục vụ cho công tác của mình. Đây là những mẫu hoàn chỉnh, trình bày đúng quy cách từ nội dung đến hình thức mà chúng tôi vừa cập nhật. Hi vọng, thông qua những mẫu này, các bạn sẽ biết cách trình bày một bản tự kiểm điểm phù hợp với yêu cầu và tính chất công việc của mình.

Bạn đang xem: Bản kiểm điểm cá nhân năm 2018 của đảng viên


*

Tham khảo Bản kiểm điểm đảng viên cuối năm 2018mà roketbola.site giới thiệuđến các bạn 10 biểu mẫu kiểm điểm đảng viên thông dụng và đúng chuẩn nhất như: Mẫu bản kiểm kiểm đảng viên năm, mẫu bản kiểm điểm đánh giá chất lượng đảng viên năm, mẫu bản kiểm điểm đảng viên cuối năm, bản kiểm điểm đảng viên dự bị,... Dưới đây là phần tóm tắt mẫu bản kiểm điểm đảng viên.

MẪU BẢN KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊN MỚI NHẤT

ĐẢNG BỘ…………… ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAMChi bộ……………….. ……., ngày..... ,tháng….., năm 2018

BẢN KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊN NĂM 2018(Dùng cho đảng viên đang là cán bộ, công chức, viên chức)

Họ và tên:…………………………………………Ngày sinh:………………Chức vụ Đảng:………………………………………………………………Chức vụ chính quyền, đoàn thể:………………………………………………Đơn vị công tác:………………………………………………………………Chi bộ:…………………………………………………………………………

I. Ưu điểm, kết quả công tác1. Về tư tưởng chính trị:

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................2. Về phẩm chất đạo đức, lối sống:

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................3. Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao:.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................4. Về tổ chức kỷ luật:.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................II. Khuyết điểm, hạn chế và nguyên nhân.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................III. Phương hướng, biện pháp khắc phục.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................IV. Tự nhận mức phân loại chất lượng(Đánh dấu X vào một ô tương ứng)4.1. Xếp loại chất lượng cán bộ, công chứcHoàn thành xuất sắc nhiệm vụHoàn thành tốt nhiệm vụHoàn thành nhiệmKhông hoàn thành nhiệm vụ4.2. Xếp loại chất lượng đảng viênĐảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụĐảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụĐảng viên hoàn thành nhiệm vụĐảng viên không hoàn thành nhiệm vụ

NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM (Ký, ghi rõ họ tên)

ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CHẤT LƯỢNG ĐẢNG VIÊN

- Nhận xét, đánh giá của chi ủy (chi bộ):………………………………………………………………………………….

-Chi bộ phân loại chất lượng…………………………………………………………………………………...- Đảng ủy (chi ủy cơ sở) phân loại chất lượng:………………………………………………………………………………

………, ngày……tháng…..năm2018

T/M ĐẢNG ỦY (CHI ỦY)

(Ký, ghi rõ họ tên)

MẪU BẢN KIỂM ĐIỂM ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG ĐẢNG VIÊN


ĐẢNG BỘ…………………. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

CHI BỘ …………………….

………….., ngày…., tháng….., năm 2018

BẢN KIỂM ĐIỂM ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG ĐẢNG VIÊN

Họ và tên :…………………………Ngày sinh…………………………….............................................

Chức vụ Đảng:………………………………………………………....................................................

Chức vụ Chính quyền, đoàn thể:.....................................................................................................

Đơn vị Công tác:...............................................................................................................................

Chi bộ:.............................................................................................................................................

I. Ưu điểm, kết quả công tác

1/ Về tư tưởng, chính trị .......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

2/ Về phẩm chất đạo đức lối sống:

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Xem thêm: Điểm Chuẩn Học Viện Chính Trị Công An Nhân Dân Ở Đâu, Học Viện Chính Trị Công An Nhân Dân

3/ Về thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao:

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

4/ Về tổ chức kỷ luật:

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

II. Khuyết điểm hạn chế và nguyên nhân:

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

III Phương hướng biện pháp khắc phục:

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

IV Tự nhận mức phân loại chất lượng:

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Người tự kiểm điểm

( Ký và ghi rõ họ tên)

Đánh giá, phân loại chất lượng Đảng viên

- Nhận xét, đánh giá của Chi ủy

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

- Chi bộ phân loại chất lượng:.................................................................................

- Đảng ủy, Chi ủy cơ sở phân loại chất lượng........................................................