BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN THEO THÔNG TƯ 200

Tin tức kế toán: Bảng phẳng phiu số tạo nên dùng để làm đề đạt bao quát tình hình tăng sút cùng hiện nay có về tài sản cùng nguồn vốn của đơn vị trong kỳ báo cáo cùng từ bỏ đầu năm mới mang đến vào cuối kỳ report, cùng là địa thế căn cứ nhằm chất vấn việc ghi chxay trên sổ kế toán thù tổng thích hợp, đôi khi so sánh cùng kiểm soát điều hành số liệu ghi trên Báo cáo tài bao gồm. 

Sau phía trên Tin tức kế tân oán xin gửi tới các bạn Mẫu bảng bằng vận số phát sinh S06-Doanh Nghiệp theo Thông tư 200/2014/TT-BTC.

Bạn đang xem: Bảng cân đối tài khoản theo thông tư 200

 I. Mẫu bảng phẳng phiu số tạo ra theo Thông tư 200.

*

Các các bạn sở hữu về:

 >> Mẫu bảng bằng vận số gây ra S06-Doanh Nghiệp theo TT 200 (File Excel)

 II. Mục đích, kết cấu và phương pháp ghi sổ.

 1. Mục đích.

Bảng bằng phẳng số gây ra dùng để làm phản ánh tổng thể tình trạng tăng bớt cùng hiện nay bao gồm về gia tài cùng nguồn chi phí của đơn vị chức năng vào kỳ báo cáo và từ đầu năm cho cuối kỳ báo cáo. Số liệu trên Bảng cân đối số phát sinh là địa thế căn cứ để kiểm soát vấn đề ghi chxay bên trên sổ kế tân oán tổng thích hợp, bên cạnh đó so sánh cùng kiểm soát và điều hành số liệu ghi bên trên Báo cáo tài chính.

2. Căn cứ cùng phương thức ghi sổ

 – Bảng Cân đối số gây ra được lập dựa trên Sổ Cái và Bảng bằng vận số tạo nên kỳ trước.

 – Trước Lúc lập Bảng cân đối số gây ra cần xong xuôi việc ghi sổ kế tân oán cụ thể với sổ kế tân oán tổng hợp; soát sổ, so sánh số liệu giữa những sổ gồm tương quan.

 – Số liệu ghi vào Bảng cân đối số tạo nên chia thành 2 loại:

 Loại số liệu phản chiếu số dư các thông tin tài khoản tại thời gian đầu kỳ (Cột 1,2 Số dư đầu tháng), trên thời khắc vào cuối kỳ (cột 5, 6 Số dư cuối tháng), trong các số đó các tài khoản bao gồm số dư Nợ được đề đạt vào cột “Nợ”, những thông tin tài khoản bao gồm số dư Có được phản chiếu vào cột “Có”.

Xem thêm: Tải Thông Tư 01 Về Thể Thức Văn Bản Theo Nghị Định Số 30/2020/Nđ

 Loại số liệu đề đạt số phân phát sinh của các thông tin tài khoản từ đầu kỳ mang lại ngày cuối kỳ report (cột 3, 4 Số tạo nên trong tháng) trong đó toàn bô gây ra “Nợ” của những tài khoản được phản chiếu vào cột “Nợ”, tổng thể tạo ra “Có” được đề đạt vào cột “Có”của từng thông tin tài khoản.

– Cột A, B: Số hiệu tài khoản, thương hiệu tài khoản của toàn bộ các Tài khoản cấp cho 2 cơ mà đơn vị chức năng đang sử dụng và một số trong những Tài khoản cấp 2 nên đối chiếu.

– Cột 1, 2- Số dư đầu tháng: Phản ánh số dư vào đầu tháng của mon đầu kỳ (Số dư đầu kỳ báo cáo). Số liệu để ghi vào các cột này được căn cứ vào trong dòng Số dư vào đầu tháng của tháng thời điểm đầu kỳ trên Sổ Cái hoặc căn cứ vào phần “Số dư cuối tháng” của Bảng Cân đối số gây ra kỳ trước.

– Cột 3, 4: Phản ánh toàn bô gây ra Nợ và tổng cộng tạo nên Có của những tài khoản vào kỳ báo cáo. Số liệu ghi vào phần này được căn cứ vào trong dòng “Cộng tạo nên luỹ kế từ đầu tháng” của từng thông tin tài khoản tương ứng bên trên Sổ Cái.

– Cột 5,6 “Số dư cuối tháng”: Phản ánh số dư ngày sau cùng của kỳ báo cáo. Số liệu để ghi vào phần này được địa thế căn cứ vào số dư thời điểm cuối tháng của mon vào cuối kỳ report trên Sổ Cái hoặc được tính căn cứ vào những cột số dư đầu tháng (cột 1, 2), số tạo ra vào tháng (cột 3, 4) bên trên Bảng phẳng phiu số tạo nên mon này. Số liệu làm việc cột 5, 6 được dùng để làm lập Bảng bằng vận số phát sinh mon sau.

Sau lúc ghi đầy đủ những số liệu bao gồm tương quan đến những thông tin tài khoản, nên triển khai tổng cộng Bảng bằng phẳng số phát sinh. Số liệu trong Bảng phẳng phiu số phát sinh phải bảo đảm an toàn tính bằng phẳng bắt buộc sau đây:

Tổng số dư Nợ (cột 1), Tổng số dư Có (cột 2), Tổng số phát sinh Nợ (cột 3), Tổng số tạo nên Có (cột 4), Tổng số dư Nợ (cột 5) Tổng số dư Có (cột 6).

Ngoài vấn đề phản chiếu các tài khoản vào Bảng bằng phẳng tài khoản, Bảng bằng vận số gây ra còn phản chiếu số dư, số phát sinh của những thông tin tài khoản ngoại trừ Bảng Cân đối thông tin tài khoản.

*


? Chuyên ổn trang kế toán: www.roketbola.site

? Hoặc tổng đài đáp án của Kế Toán thù Hà Nội 1900 6246

▶ THÔNG TIN THAM KHẢO: