Biết đường thẳng là đường thẳng phân giác của góc phần tư số 2.khi đó

biết đường thẳng ax+8y=0 là đường thẳng phân giác của góc phần tư thứ 2 .khi đó a=...Bạn đang xem: Biết đường thẳng là đường thẳng phân giác của góc phần tư số 2.khi đó

giải giúp mk nha ai giải được mk tick


Bạn đang xem: Biết đường thẳng là đường thẳng phân giác của góc phần tư số 2.khi đó

*

Đường phân giác của góc phần tư thứ hai là đồ thị của hàm số y = -x.

Khi đó: -8y = ax => -8. (-x) = ax => a = 8


Xem thêm: Soạn Văn Nghị Luận Về Một Hiện Tượng Đời Sống Sgk Ngữ Văn 12 Tập 1

*

1.Biết đường thẳng ax + 8y = 0 là đường thẳng phân giác của góc phần tư số 2.Khi đó a = ?

2.Cho (O;5cm)vẽ đường kính AB và lấy điểm M thuộc AB sao cho AM = 2cmvẽ dây CD vuông góc với AB tại M.Diện tích tứ giác ACBD =

Câu 2: Đường thằng (fracx3-fracy8=1)cắt trục hoành tại A, trục tung tại B. Diện tích tam giác OAB là ......

Câu 3: Diện tích tam giác đều ABC ngoại tiếp đường tròn tâm I,bán kính (sqrt3)bằng.......cm2 (Nhập kết quả dưới dạng số thập phân gọn nhất)

Xác định các hệ số a,b của hàm số y=ax+b biết rằng

a) Đồ thị của nó là 1 đường thẳng song song với đường thẳng y=-3x+1 và đi qua điểm P(2 ;-2)

b) đồ thi của nó là một đường thẳng đi qua điểm Q( 1 ; 4) và song song với đường thẳng chứa phân giác của góc phần 4 thứ nhất

giải luận giúp mình với

1) cho tâm giác ABC có các đường cao AD,BE,CF đồng quy tại trực tâm của H. Gọi O là tâm đường trònngoạitiếptam giác cm

a)DA là phân giác góc trong và BC là phân giác góc ngoài tại đỉnh D của tam giác DEF

b)H là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác DEF

c)OA vuông góc với EF

d) đường thẳng nối trung điểm của AH , BC là trung trực của EF

(ai giải nhanh mk tick cho nha!!!)

lập phương trình đường thẳng đi qua điểm A(-2,1)và // vs góc phần tư phân giác của góc phần tư thứ 2

Cho (O;R) A là 1 điểm cố định trên đường tròn, B là điểm di động trên đường tròn. Từ A vẽ tiếp tuyến xy. Đường thẳng qua B vuông góc vs xy cắt tia phân giác của góc AOB tại M

a) C/m: tứ giác AOBM là hình thoi

b) Khi B di động trên (O) thì điểm M di động trên đường thẳng nào

M.n giúp mk vs nha,mk cần gấp lắm.ngay buổi sáng này thui :((((((((((((((

Cho nửađường tròn tâm O,đường kính AB = 2R. Qua M(in)nửađường trònđó. Kẻ tiếp tuyến với (O) và gọi I, K theo thứ tự là chânđường vuông góc. Kẻ từ A, Bđến tiếp tuyếnấy.

a) So sánh MI và MK

b) Chứng minh: AB = AI + BK

c) Chứng minh: AM là tia phân giác của góc OAI

BM là tia phân giác của góc OBK

d)Đường thẳng AB vàđường trònđường kính IK có vị trí như thế nào ?

e) Tính S lớn nhất của ABKI

( P/s: Vì bài dài nên ai giảiđc câu nào thì giúp mik nha !)

1/ Từ một điểm M ởngoài đường tròn (O) kẻ hai tiếp tuyến MA, MB( A,B là tiếp điểm)

a/ CMR tứ giác MAOB nội tiếp định tâm I và bán kính của đường tròn này

b/ Cho MO = 2R CMR tam giác MAB đều

2/ Cho đường tròn (O) đường kính AB gọi I là trung điểm của OA. Qua I vẽ dây CD vuông góc AB. K la trung điểm của BC. CMR tứ giác CIOK nội tiếp đường tròn

3/ Cho nửa đường tròn (O) đường kính AB. Từ A và B kẻ hai tiếp tuyến Ax, By. Qua điểm M thuộc nửa đường tròn kẻ tiếp tuyến thứ ba cắt Ax và By lần lượt tại E và F. CMR tứ giác AEMO là tứ giác nội tiếp

4/ Cho tam giác ABC cân tại A có góc A nhọn, đường vuông góc với AB tại A cắt đường thẳng B, C tại E. Kẻ EN vuông với EC gọi M là trung điểm BC. CMR tứ giác AMNE là tứ giác nội tiếp đường tròn

Giải giúp mk vs mk đang cần gấp

Lớp 9 Toán 0 0

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN