CÁC DẠNG BÀI TẬP HÌNH HỌC LỚP 6 CHƯƠNG 1

Bài viết bao hàm những bài xích tập trường đoản cú cơ bản cho cải thiện, liên quan cho các phần kiến thức và kỹ năng về hình học tập cơ mà các em sẽ học nghỉ ngơi chương thơm 1, góp các em ôn tập cùng củng cầm cố lại kỹ năng, cũng tương tự tập luyện năng lực làm những dạng bài bác tân oán.

Bạn đang xem: Các dạng bài tập hình học lớp 6 chương 1


CÁC BÀI TẬP ÔN TẬP HÌNH HỌC – CHƯƠNG I

 

Bài 1. Vẽ mặt đường trực tiếp m. Lấy A, B, C ở trong m với D không nằm trong m. Kẻ những con đường trực tiếp đi qua các cặp điểm.

a) Có từng nào đường trực tiếp phân biệt? Viết tên những con đường trực tiếp đó.

b) Những đường thẳng như thế nào đồng quy (cùng cắt nhau) tại D?

Bài 2. Đoạn trực tiếp AB bao gồm độ nhiều năm 12cm; điểm C nằm trong lòng hai điểm A và B. Biết rằng CA - CB = 2cm. Tính độ dài các đoạn thẳng CA cùng CB.

Bài 3. Trên tia Ax lấy nhì điểm B và C sao để cho AB = 4,5centimet, AC = 9centimet.

a) Tính độ lâu năm đoạn thẳng BC.

b) Chứng tỏ B là trung điểm của đoạn trực tiếp AC.

c) Trên tia đối của tia Ax mang điểm I làm sao cho A là trung điểm của IB. Tính IC.

Bài 4. Vẽ cha điểm H, I, K không thẳng sản phẩm. Vẽ nhì tia HI cùng HK. Vẽ tia Ha cắt tia IK trên điểm O làm sao để cho K nằm giữa I với O. Vẽ điểm A là trung điểm của đoạn trực tiếp HK.

Bài 5. Cho đoạn trực tiếp AB. Trên tia đối của tia AB lấy điếm M, bên trên tia đối củùa tia BA rước điểm N thế nào cho BN = AM. Chứng tỏ rằng BM = AN.

Bài 6. Cho đoạn thẳng AB = 8centimet. Call I là trung điểm của AB.

a) Tính IA, IB.

b) Trên A, B đem nhì điểm C và D sao cho AC=BD=3centimet. Tính IC, ID.

c) Hỏi I có là trung điểm của CD không?

Bài 7. Cho hình vẽ:

 

*

a) Hãy đề cập tên cha điểm thẳng mặt hàng.

b) Kể tên nhị tia gốc B đối nhau.

c) Kể thương hiệu những tia cội D trùng nhau.

d) Tìm giao điểm của hai đường thẳng a cùng c.

Bài 8. Điểm O trực thuộc đường thẳng xy, điểm A ở trong tia Ox, điểm B trực thuộc tia Oy (ko trùng cùng với 0).

a) Kể tên những tia đối của tia OA

b) Trong tía điểm O, B, A điểm làm sao nằm giữa nhì điểm còn lại?

Bài 9. Cho đoạn thẳng AB = 6cm. Trên tia AB lấy điểm c làm sao cho AC = 2cm.

a) Tính độ lâu năm đoạn trực tiếp CB.

B) Lấy D nằm trong tia đối của tia BC làm thế nào để cho BD = 3cm. Tính CD


Bài 10. Cho tía điểm không trực tiếp mặt hàng A, B, C

a) Vẽ tia AB, vtrần đoạn thẳng AC, vẽ con đường trực tiếp BC.

b) Hãy tra cứu giao điểm của tia AB cùng con đường trực tiếp BC.

Xem thêm: Trung Tâm Bảo Hành Sửa Chữa Điện Thoại Lenovo Lấy Ngay Uy Tín

Bài 11. Cho đường thẳng xy cùng O nằm trong xy. Trên tia Ox đem điếm A. Trên tia Oy mang hai điểm B cùng C làm thế nào cho B nằm trong lòng hai điểm O và C.

a) Kể tên những tia gốc O đối nhau.

b) Kể thương hiệu những tia cội O trùng nhau.

c) Hình vẽ bao gồm từng nào đoạn thẳng?

Bài 12. Trên tia Ox mang đến ba điểm A, B, C biết OA=3centimet,OB=5centimet,OC=7cm.

a) Hỏi trong bố đỉểm A, B, C thì điểm làm sao nằm giữa nhì điểm còn lại?

b) Chứng tỏ B là trung điếm của đoạn AC.

Bài 13. Cho ba điểm A, B, C thẳng sản phẩm, biết AB = 3,5cm; BC = 8cm cùng AC = 4,5centimet.

Hỏi vào bố điểm A, B, C điểm như thế nào nằm giữa nhì điểm còn lại?

Bài 14. Vẽ hình theo các biểu đạt sau đây:

- Vẽ hai đường thẳng xx" và yy" cắt nhau làm việc O

- Lấy A bên trên tia Ox, B trên tia Oy vẽ đường trực tiếp tt" qua O giảm đoạn trực tiếp AB sinh sống C.

- Vẽ đường thẳng uv qua c cắt tia Oy trên D làm thế nào cho D nằm giữa hai điểm O và B.

- Kể tên những tia đối nhau nơi bắt đầu A, những tia trùng nhau cội A.


Bài 15. Trên tia Ox khẳng định nhị điểm E cùng F sao cho OE = 5cm, OF = 8cm.

a) Trong ba điểm O, E, F điểm nào nằm giữa nhì điểm còn lại? Vì sao?

b) Tính độ nhiều năm đoạn trực tiếp EF.

c) Trên tia đối của tia Ox rước điểm D sao cho OD = lcentimet. Tính độ nhiều năm đoạn thẳng DE.

d) So sánh độ nhiều năm nhì đoạn thẳng DE với FE.

Bài 16 : Vẽ đoạn thẳng AB = 20centimet tất cả điểm C nằm giữa nhị điểm A cùng B làm sao để cho AC – CB = 10centimet.

a) Tính độ dài AC, CB.

b) Lấy điểm M nằm trong AB làm thế nào để cho C là trung điểm của đoạn trực tiếp BM. Tính BM.

c) Chứng minch M là trung điểm của đoạn trực tiếp AB.

Bài 17: Cho đoạn trực tiếp AB = 30cm cùng điểm C ở trong AB thế nào cho CB = ½. AC.

a) Tính độ nhiều năm AC, CB.

b) Lấy điểm M làm sao cho C là trung điểm của đoạn thẳng BM. Chứng minh M là trung điểm của đoạn thẳng AC.

Bài 18 : vẽ đoạn thẳng AB = 40cm với C thuộc AB làm sao để cho BC = ¼. AB.

a) Tính độ nhiều năm các đoạn trực tiếp AC, CB.

b) Lấy điểm M ở trong AB làm sao cho C là trung điểm của đoạn thẳng BM. Chứng minh điểm M là trung điểm của đoan trực tiếp AB.

Bài 19 : Trên con đường thẳng xy mang bốn điểm A, B, C, D theo trang bị trường đoản cú ấy sao cho AB = CD = 8cm, BC = 6cm.


a) Tính độ dài các đoạn trực tiếp AC, BD cùng mang lại dấn xét.

b) call O là trung điểm của đoạn trực tiếp BC. Tính độ lâu năm những đoạn trực tiếp OA, OD và mang đến nhận xét.

Tải về