CÁCH FORMAT USB BẰNG CMD

Việc format ổ cứng bằng CMD về cơ bản cũng giống như lúc mua một ổ cứng mới vì các bước này sau khi thực hiện xong sẽ xóa toàn bộ các dữ liệu hiện đang được lưu trữ trên ổ cứng đó.


Trước khi thực hiện 8 bước format ổ cứng bằng CMD theo hướng dẫn được nêu ra trong bài viết này, bạn hãy sao lưu thật kĩ các dữ liệu hiện có để tránh mất mát về sau. Khi đã đảm bảo được dữ liệu của mình đã an toàn ở một khu vực khác và có thể được phục hồi sau khi format xong ổ cứng, hãy làm theo những phần hướng dẫn bên dưới. Các bước này đều thực hiện được trên Windows 10/8.1/8/7.

Bạn đang xem: Cách format usb bằng cmd

Bước 1: Mở Command Prompt và chạy bằng quyền Admin để format ổ cứng

*

Đầu tiên, chúng ta phải gọi công cụ Command Prompt lên bằng cách truy cập vào Start Menu và gõ CMD rồi click chuột phải vào đó, cuối cùng là chọn Run as administrator.

Bước 2: Sử dụng lệnh Diskpart để format ổ cứng

*

Khi cửa sổ Command Prompt xuất hiện, bạn hãy gõ diskpart và bấm Enter.

Bước 3: Sử dụng lệnh List Disk để format ổ cứng

*

Lệnh diskpart ở trên sẽ mở ra một cửa sổ Diskpart. Hãy gõ list disk và bấm Enter. Câu lệnh này sẽ liệt kê toàn bộ các ổ cứng hiện có trên máy tính của bạn.

Bước 4: Chọn ổ cứng để format

*

Gõ tiếp dòng lệnh select disk (ổ đĩa bạn muốn format) rồi bấm Enter. Ví dụ như bạn muốn format Disk 2 như ảnh trên, bạn hãy gõ select disk 2.

Xem thêm: Mẫu Hợp Đồng Kinh Tế Giữa Cá Nhân Và Công Ty Không? Hợp Đồng Kinh Tế Là Gì

Bước 5: Dọn dẹp để format ổ cứng

*

Ở bước này, bạn có thể gõ clean. Lệnh này sẽ ngay lập tức xóa toàn bộ dữ liệu và thư mục có trên ổ đĩa bạn đã chọn ở bước 4.

Bước 6: Format ổ cứng để tạo phân vùng chính

*

Bạn hãy gõ lệnh create partition primary để Command Prompt tiến hành tạo phân vùng chính cho ổ đĩa bạn đã chọn.

Bước 7: Format ổ cứng

*

Lúc này bạn cần chọn format cho ổ cứng là FAT hoặc NTFS. Hãy gõ format fs=(loại format bạn muốn chọn), ví dụ bạn muốn chọn NTFS thì gõ format fs=ntfs.

Bước 8: Gán kí tự sau khi format ổ cứng

*

Format xong ổ cứng thì bạn cần phải gán kí tự cho nó nữa, lúc này bạn chỉ cần gõ assign là xong.