CÁCH TÍNH MA TRẬN NGHỊCH ĐẢO BẰNG MÁY TÍNH


III. Ví dụ về ma trận nghịch đảo

Xét các ma trận vuông thực, cấp 2 sau đây:Ta có: A.B = B.A = I2. Do đó: A, B là khả nghịch và A là nghịch đảo của B; B là nghịch đảo của AMa trận C không khả nghịch vì với mọi ma trận vuông cấp 2 ta đều có:Nhận xét: Ma trận có ít nhất 1 dòng không (hoặc cột không) đều không khả nghịch.Để tính định thức và tìm ma trận nghịch đảo của ma trận bậc n Lưu ý: dấu “–>” chỉ bước tiếp theo phải thực hiện.

Bạn đang xem: Cách tính ma trận nghịch đảo bằng máy tính

IV. Cách tính định thức, ma trận nghịch đảo bằng máy tính Casio Fx-570ES

1. Cách bấm ma trận trên máy tính casio fx-580vn

Nhấn Mode 6 (Matrix) –> Chọn 1( matA) –> Chọn matrix có số dòng và cột tương ứng cần tính toán. Ví dụ: 1 – ma trận 3 dòng 3 cột.Nhập kết quả vào bằng phím =,Sau khi nhập xong ma trận A, có thể nhập thêm ma trận B bằng cách: Nhấn Shift 4 (Matrix) –> 1 (Dim) –> 2 (MatB)Lập lại tương tự cho MatC.Ví dụ: Cho ma trận:
*
. Hãy nhập dữ liệu ma trận vào máy tính cầm tay.
Hướng dẫn cách bấm máyBước 1: Nhấn phím MODE →6( chọn MATRIX)Bước 2: Nhấn phím 1( chọn ma trận A)Bước 3: Nhấn phím 1 (chọn dạng ma trận 3 x 3)Bước 4: Nhập các hạng tử trong ma trận A vào máy tính.

Xem thêm: Cách Cài Đặt Wifi Tp Link Tl-Wr740N, Hướng Dẫn Cấu Hình Wifi Tplink Tl

2. Tính định thức

Thao tác như sau để tính định thức cho MatA: Shift 4 (Matrix) –> 7 (Det) –> Shift 4 (Matrix) –> 3 (MatA) –> =Ví dụ: Tìm định thức của ma trận vuông
*
.Hướng dẫn bấm máyBước 1: Nhấn phím MODE →6( chọn MATRIX)Bước 2: Nhấn phím 1( chọn ma trận A)Bước 3: Nhấn phím 1 (chọn dạng ma trận 3 x 3). Nhập các hạng tử trong ma trận A vào máy tính. (như ví dụ 1)Bước 4: Nhấn phím AC→Shift→4→7 (chọn công thức det)Bước 5: Nhấn phím Shift→4→3 (chọn ma trận A)

3. Tìm ma trận nghịch đảo

Thao tác như sau để tìm ma trận nghịch đảo của MatA: Shift 4 (Matrix) –> 3 (MatA) –> x-1 (x-1: là phím nghịch đảo của máy tính)Ví dụ: Tìm ma trận nghịch đảo của ma trận
*
Hướng dẫn bấm máyBước 1: Nhấn phím MODE →6( chọn MATRIX)Bước 2: Nhấn phím 1( chọn ma trận A)Bước 3: Nhấn phím 1 (chọn dạng ma trận 3 x 3). Nhập các hạng tử trong ma trận A vào máy tính. (như ví dụ 1)
Bước 4: Nhấn phím Shift→4→3 (chọn ma trận A)Bước 5: Nhấn phím x-1 (tính ma trận nghịch đảo A-1)Bước 6: Nhấn phím =

4. Cộng, trừ hai ma trận

Ví dụ: Cho hai ma trận
*
. Hãy tính các ma trận A + B; A - 2BHướng dẫn bấm máyBước 1: Nhấn phím MODE →6( chọn MATRIX)Bước 2: Nhấn phím 1( chọn ma trận A)Bước 3: Nhấn phím 1 (chọn dạng ma trận 3 x 3). Nhập các hạng tử trong ma trận A vào máy tính. (như ví dụ 1)Bước 4: Nhấn phím Shift→4→1→2→∇→2 (nhập ma trận B kích thước 3 x 3)Bước 5: Nhấn phím Shift→4→3 (chọn ma trận A)Bước 6: Nhấn phím + hoặc - hoặc xBước 7: Nhấn phím Shift→4→4 (chọn ma trận B)Bước 8: Nhấn phím =

5. Giải phương trình: AX = B

Thao tác theo các bước bên trên để tính: MatA –> x-1 –> x –> MatB để cho kết quả của X.Mua máy tính bỏ túi Casio FX-570VN Plus...................Trên đây roketbola.site đã gửi tới các bạn tài liệu Cách tính định thức, ma trận nghịch đảo bằng máy tính Casio Fx-570ES. Hy vọng thông qua tài liệu này, các bạn sẽ nắm được thế nào là ma trận nghịch đảo, ví dụ về ma trận nghịch đảo và các bước tính ma trận nghịch đảo bằng máy tính Casio Fx-570ES.Để tham khảo các tài liệu phục vụ công việc học tập khác, mời các bạn vào chuyên mục Học tập trên roketbola.site nhé.