TRƯỜNG HỌC TOÁN PITAGO

Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Cho tam giác ABC.Trên cạnh AB lấy điểm M, trên cạnh AC lấy điểm N sao cho AM bằng 1/3 AB. NC bằng 2/3 AC. Diện tích hình tam giác ABC gấp diện tích hình tam giác AMNsố lần là....................

Bạn đang xem: Trường học toán pitago


*

A B C M N

Xem tam giác ABC là 1

Nối MC

Xét tam giác AMC với tam giác ABC có :

- Đáy AM = 1/3 đáy AB

- Chung chiều cao hạ từ đỉnh C

=> S tam giác AMC =1/3 S tam giác ABC hay S tam giác ABC gấp 3 lần S tam giác AMC

* Xét tam giác AMN với tam giác AMC có :

- Đáy AN = 1/3 Đáy AC

- Chung chiều cao hạ từ đỉnh M

=> S tam giác AMN = 1/3 S tam giác AMC hayS tam giác AMC gấp 3 lần tam giác AMN

S tam giác AMN = 1/9S tam giácABC hayS tam giác ABC gấp 9lần tam giác AMN

VậyS tam giác AMN = 1/9S tam giácABC hayS tam giác ABCgấp 9lần tam giác AMN

Đáp số : 9 lần


Đúng 0
Bình luận (0)
*

Cho tam giác ABC.Trên cạnh AB lấy điểm M, trên cạnh AClấy điểm N sao cho AM bằng 1/3AB. NC bằng 2/3 AC. Diện tích hình tam giác ABC gấp diện tích hình tam giác AMNsố lần là………………..


Lớp 6 Toán
3
0
Gửi Hủy

Nối BN.

Xét tam giác AMN và tam giác ABN có chung đường cao hạ từ đỉnh N xuống cạnh AB và cóAM = 1/3AB

=>S AMN = 1/3 S ABN (1)

Xéttam giác ABN và tam giác ABC có chung đường cao hạ từ đỉnh B xuống cạnh AC và có AN = 1/3 AC

=>S ABN = 1/3 S ABC (2)

Từ (1) và (2) ta có : S AMN = 1/3.1/3 S ABC = 1/9 S ABC

=> S ABC = 9 S AMN

Đáp số: 9 lần


Đúng 0

Bình luận (0)

Tham khảo ở đây nà

https://olm.vn/hoi-dap/detail/187942010083.html

Hk tốt


Đúng 0
Bình luận (0)

Giải

A B C M N

Nối MC

Xét(Delta AMC)với(Delta ABC), ta có :

- Đáy AM = (frac13)đáy AB

- Chung chiều cao hạ từ đỉnh C

(Rightarrow)(S_Delta AMC=frac13S_Delta ABC) hay (S_Delta ABC)gấp 3 lần(S_Delta AMC)

* Xét (Delta AMN)với(Delta AMC) có :

- Đáy AN = (frac13)Đáy AC

- Chung chiều cao hạ từ đỉnh M

(Rightarrow)(S_Delta AMN=frac13S_Delta AMC) (S_Delta AMC) gấp 3 lần(S_Delta AMN)

(Leftrightarrow)Diện tíchtam giác AMN = (frac19)Diện tíchtam giácABC hayS tam giác ABC gấp 9lần tam giác AMN

VậyS tam giác AMN = (frac19)S tam giácABC hayS tam giác ABCgấp 9lần tam giác AMN


Đúng 0
Bình luận (0)

Cho tam giác ABC.Trên cạnh AB lấy điểm M, trên cạnh AC lấy điểm N sao cho AM bằng 1/3 AB. NC bằng 2/3 AC. Diện tích hình tam giác ABC gấp diện tích hình tam giác AMNsố lần là.

giúp nha

nhanh cho 3 tick


Lớp 6 Toán
2
0
Gửi Hủy

- Ta thấy SAMC= 1/3 SABCvì AM = 1/3 AB, có chung đường cao hạ từ C xuống AB.

- Ta thấy SAMN= 2/3 SAMCvì AN = 2/3 AC, có chung đường cao hạ từ M xuống AC.

Diện tích hình tam giác AMN bằng số phần diện tích hình tam giác ABC là:

1/3 x 2/3 = 2/9

=>diện tích hình tam giác ABCbằng 9/2diện tích hình tam giác AMN.

Đáp số: 9/2


Đúng 0

Bình luận (0)

cảm ơn bn kb vs mk luôn nhé


Đúng 0
Bình luận (0)

Cho tam giác ABC.Trên cạnh AB lấy điểm M, trên cạnh AClấy điểm N sao cho AM bằng 1/3AB. NC bằng 2/3 AC. Diện tích hình tam giác ABC gấp diện tích hình tam giác AMNsố lần là……………….. Có thể giúp anh mk ? MiK 7 nhưng dạy nó ko hiểu


Lớp 6 Toán
2
0
Gửi Hủy

Đầu tiên

Nối BN.

Xét tam giác AMN và tam giác ABN có chung đường cao hạ từ đỉnh N xuống cạnh AB và cóAM = 1/3AB

=>S AMN = 1/3 S ABN (1)

Xéttam giác ABN và tam giác ABC có chung đường cao hạ từ đỉnh B xuống cạnh AC và có AN = 1/3 AC

=>S ABN = 1/3 S ABC (2)

Từ (1) và (2) ta có : S AMN = 1/3.1/3 S ABC = 1/9 S ABC

=> S ABC = 9 S AMN

Đáp số: 9 lần


Đúng 0

Bình luận (0)

thanks bạn


Đúng 0
Bình luận (0)

Cho tam giác ABC.Trên cạnh AB lấy điểm M, trên cạnh AC lấy điểm N sao cho AM bằng 1/3 AB. NC bằng 2/3 AC. Diện tích hình tam giác ABC gấp diện tích hình tam giác AMN số lần là...................

Xem thêm: Watch Song Lang Full - Song Lang Full Full Hd


Lớp 6 Toán
1
0
Gửi Hủy

Tham khảo bài sau nha:

https://mathx.vn/hoi-dap-toan-hoc/142778.html


Đúng 0
Bình luận (0)

Cho tam giác ABC.Trên cạnh AB lấy điểm M, trên cạnh AC lấy điểm N sao cho AM bằng 1/3 AB. NC bằng 2/3 AC. Diện tích hình tam giác ABC gấp diện tích hình tam giác AMN số lần là....................


Lớp 6 Toán
4
0
Gửi Hủy

Bằng 9 lần


Đúng 0

Bình luận (0)

9 lan nha bn


Đúng 0
Bình luận (0)

Cho tam giác ABC.Trên cạnh AB lấy điểm M, trên cạnh AC lấy điểm N sao cho AM bằng 1/3 AB. NC bằng 2/3 AC. Diện tích hình tam giác ABC gấp diện tích hình tam giác AMN số lần là....................

trả lời:

Cho tam giác ABC.Trên cạnh AB lấy điểm M, trên cạnh AC lấy điểm N sao cho AM bằng 1/3 AB. NC bằng 2/3 AC. Diện tích hình tam giác ABC gấp diện tích hình tam giác AMN số lần là 9 lần

chúc bạn học tốt


Đúng 0
Bình luận (0)

Cho tam giác ABC.Trên cạnh AB lấy điểm M, trên cạnh AC lấy điểm N sao cho AM bằng 1/3 AB. NC bằng 2/3 AC. Diện tích hình tam giác ABC gấp diện tích hình tam giác AMN số lần là....................


Lớp 6 Toán
2
0
Gửi Hủy

Nối BN.

Xét tam giác AMN và tam giác ABN có chung đường cao hạ từ đỉnh N xuống cạnh AB và cóAM = 1/3AB

=>S AMN = 1/3 S ABN (1)

Xéttam giác ABN và tam giác ABC có chung đường cao hạ từ đỉnh B xuống cạnh AC và có AN = 1/3 AC

=>S ABN = 1/3 S ABC (2)

Từ (1) và (2) ta có :

S AMN = 1/3.1/3 S ABC = 1/9 S ABC

=> S ABC = 9 S AMN

Đáp số: 9 lần


Đúng 0

Bình luận (0)

covid


Đúng 0
Bình luận (0)

Cho tam giác ABC.Trên cạnh AB lấy điểm M, trên cạnh AC lấy điểm N sao cho AM bằng 1/3 AB. NC bằng 2/3 AC. Diện tích hình tam giác ABC gấp diện tích hình tam giác AMN số lần là..................


Lớp 6 Toán
1
0
Gửi Hủy

Hai tam giác có chung đường cao hạ từ(B)xuống(AC)

Mà :(AN=frac13AC) ( vì(NC=frac23AC) )

(Rightarrow S_ABN=frac13S_ABC)

* Xét2 tam giác(NAM) và(NAB) có :

Chung đường cao hạ từ(N)xuống(AB)

Mà :(AM=frac13AB)

(Rightarrow S_AMN=frac13S_ABC)

(S_AMN=frac13 imesfrac13=frac19)(S_ABC)

(Rightarrow)(S_ABC) gấp 9 lần(S_AMN)


Đúng 0

Bình luận (0)

Cho tam giác ABC.Trên cạnh AB lấy điểm M,trên cạnh AClấy điểm N sao cho AM bằng 1/3AB.NC bằng 2/3 AC.Diện tích hình tam giác ABC gấp diện tích hình tam giác AMNsố lần là....................

HELP ME!CÁC YOU ME BÍ


Lớp 6 Toán
5
0
Gửi Hủy

Nối BN.

Xét tam giác AMN và tam giác ABN có chung đường cao hạ từ đỉnh N xuống cạnh AB và cóAM = 1/3AB

=>S AMN = 1/3 S ABN (1)

Xéttam giác ABN và tam giác ABC có chung đường cao hạ từ đỉnh B xuống cạnh AC và có AN = 1/3 AC

=>S ABN = 1/3 S ABC (2)

Từ (1) và (2) ta có : S AMN = 1/3.1/3 S ABC = 1/9 S ABC

=> S ABC = 9 S AMN

Đáp số: 9 lần


Đúng 0

Bình luận (0)

tam giác ABC gấp tam giác AMN là 9 lần nha bạn


Đúng 0
Bình luận (0)

1-3+3-1+3+4=


Đúng 0
Bình luận (0)

Cho tam giác ABC.Trên cạnh AB lấy điểm M, trên cạnh AC lấy điểm N sao cho AM = 1/3 AB NC = 2/3 AC. Diện tích tam giác ABC gấp diện tích tam giác AMN số lần là .........


Lớp 6 Toán
0
0
Gửi Hủy
olm.vn hoặc hdtho
roketbola.site