Giá ip11 pro max 256gb

Mô tả sản phẩm: Máy cũ ngulặng bản, không thay thế hình thức đẹp nhất 99% như mới. Cam kết ko bán sản phẩm cụ vỏ, xay kính. Máy è cổ chưa prúc kiện


Bạn đang xem: Giá ip11 pro max 256gb

*

23,990,000₫ 19,490,000₫Trả góp 0%


Xem thêm: Soạn Văn Bài Đề Văn Nghị Luận Và Việc Lập Ý Cho Bài Văn Nghị Luận

roketbola.site Now - Ship hàng khôn xiết tốc 1hChi tiết
23,990,000₫ 19,490,000₫","sku":"","variation_description":"","variation_id":108946,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","tc_tax_rate":0,"tc_is_taxable":false,"tc_base_tax_rate":0,"tc_base_taxes_of_one":0,"tc_modded_taxes_of_one":0,"tc_non_base_location_prices":0,"tc_is_on_sale":true},"attributes":"attribute_pa_mau-sac":"silver","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":19590000,"display_regular_price":24190000,"image":"title":"thumb_11-ProMAX_3","caption":"","url":"https://roketbola.site/uploads/2019/09/thumb_11-ProMAX_3.jpg","alt":"","src":"https://roketbola.site/uploads/2019/09/thumb_11-ProMAX_3-600x600.jpg","srcset":"https://roketbola.site/uploads/2019/09/thumb_11-ProMAX_3.jpg 600w, https://roketbola.site/uploads/2019/09/thumb_11-ProMAX_3-150x150.jpg 150w, https://roketbola.site/uploads/2019/09/thumb_11-ProMAX_3-300x300.jpg 300w, https://roketbola.site/uploads/2019/09/thumb_11-ProMAX_3-100x100.jpg 100w","sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","full_src":"https://roketbola.site/uploads/2019/09/thumb_11-ProMAX_3.jpg","full_src_w":600,"full_src_h":600,"gallery_thumbnail_src":"https://roketbola.site/uploads/2019/09/thumb_11-ProMAX_3-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://roketbola.site/uploads/2019/09/thumb_11-ProMAX_3-300x300.jpg","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":600,"src_h":600,"image_id":36389,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"yes","is_virtual":false,"max_qty":1,"min_qty":1,"price_html":"24,190,000₫ 19,590,000₫","sku":"","variation_description":"","variation_id":108947,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","tc_tax_rate":0,"tc_is_taxable":false,"tc_base_tax_rate":0,"tc_base_taxes_of_one":0,"tc_modded_taxes_of_one":0,"tc_non_base_location_prices":0,"tc_is_on_sale":true,"attributes":"attribute_pa_mau-sac":"gold","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":19690000,"display_regular_price":24390000,"image":"title":"thumb_11-ProMAX_1","caption":"","url":"https://roketbola.site/uploads/2019/09/thumb_11-ProMAX_1.jpg","alt":"","src":"https://roketbola.site/uploads/2019/09/thumb_11-ProMAX_1-600x600.jpg","srcset":"https://roketbola.site/uploads/2019/09/thumb_11-ProMAX_1.jpg 600w, https://roketbola.site/uploads/2019/09/thumb_11-ProMAX_1-150x150.jpg 150w, https://roketbola.site/uploads/2019/09/thumb_11-ProMAX_1-300x300.jpg 300w, https://roketbola.site/uploads/2019/09/thumb_11-ProMAX_1-100x100.jpg 100w","sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","full_src":"https://roketbola.site/uploads/2019/09/thumb_11-ProMAX_1.jpg","full_src_w":600,"full_src_h":600,"gallery_thumbnail_src":"https://roketbola.site/uploads/2019/09/thumb_11-ProMAX_1-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://roketbola.site/uploads/2019/09/thumb_11-ProMAX_1-300x300.jpg","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":600,"src_h":600,"image_id":36387,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"yes","is_virtual":false,"max_qty":1,"min_qty":1,"price_html":"24,390,000₫ 19,690,000₫","sku":"","variation_description":"","variation_id":108948,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","tc_tax_rate":0,"tc_is_taxable":false,"tc_base_tax_rate":0,"tc_base_taxes_of_one":0,"tc_modded_taxes_of_one":0,"tc_non_base_location_prices":0,"tc_is_on_sale":true,"attributes":"attribute_pa_mau-sac":"midnight-green","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":19690000,"display_regular_price":24490000,"image":"title":"thumb_11-ProMAX_2","caption":"","url":"https://roketbola.site/uploads/2019/09/thumb_11-ProMAX_2.jpg","alt":"","src":"https://roketbola.site/uploads/2019/09/thumb_11-ProMAX_2-600x600.jpg","srcset":"https://roketbola.site/uploads/2019/09/thumb_11-ProMAX_2.jpg 600w, https://roketbola.site/uploads/2019/09/thumb_11-ProMAX_2-150x150.jpg 150w, https://roketbola.site/uploads/2019/09/thumb_11-ProMAX_2-300x300.jpg 300w, https://roketbola.site/uploads/2019/09/thumb_11-ProMAX_2-100x100.jpg 100w","sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","full_src":"https://roketbola.site/uploads/2019/09/thumb_11-ProMAX_2.jpg","full_src_w":600,"full_src_h":600,"gallery_thumbnail_src":"https://roketbola.site/uploads/2019/09/thumb_11-ProMAX_2-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://roketbola.site/uploads/2019/09/thumb_11-ProMAX_2-300x300.jpg","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":600,"src_h":600,"image_id":36388,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"yes","is_virtual":false,"max_qty":1,"min_qty":1,"price_html":"24,490,000₫ 19,690,000₫","sku":"","variation_description":"","variation_id":108949,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","tc_tax_rate":0,"tc_is_taxable":false,"tc_base_tax_rate":0,"tc_base_taxes_of_one":0,"tc_modded_taxes_of_one":0,"tc_non_base_location_prices":0,"tc_is_on_sale":true>">