Giải bài tập toán 8 tập 2 hình học

Giải bài tập SGK Toán 8 trang 74, 75 giúp các em học sinh lớp 8 xem gợi ý giải các bài tập của Bài 5: Trường hợp đồng dạng thứ nhất Hình học 8 Chương 3.

Bạn đang xem: Giải bài tập toán 8 tập 2 hình học

Qua đó các em sẽ nhanh chóng hoàn thiện toàn bộ bài tập của bài 5 Chương III Hình học 8 tập 2.

Giải bài tập Toán Hình 8 tập 2 Bài 5 Chương III: Trường hợp đồng dạng thứ nhất

Lý thuyết bài 5: Trường hợp đồng dạng thứ nhấtGiải bài tập toán 8 trang 74, 75 tập 2Bài 29 (trang 74, 75 SGK Toán 8 Tập 2)Bài 30 (trang 75 SGK Toán 8 Tập 2)Bài 31 (trang 75 SGK Toán 8 Tập 2)

Lý thuyết bài 5: Trường hợp đồng dạng thứ nhất

Định líNếu ba cạnh của tam giác này tỉ lệ với ba cạnh của tam giác kia thì hai tam giác đó đồng dạng.Nếu
*
*
*
(h.1)thì
*

Giải bài tập toán 8 trang 74, 75 tập 2

Bài 29 (trang 74, 75 SGK Toán 8 Tập 2)

Cho hai tam giác ABC và A"B"C" có kích thước như trong hình 35.

Xem thêm: Cảm Nhận Của Em Về Chuyến Đi Ngoại Khóa, Đi Thăm Nhà Máy

Hình 35
Ta có:
*
*
b) Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có:
*
(với
*
*
lần lượt là chu vi của hai tam giác ABC, A"B"C")Vậy tỉ số chu vi của tam giác ABC và chu vi của tam giác A’B’C’ là
*

Bài 30 (trang 75 SGK Toán 8 Tập 2)

Tam giác ABC có độ dài các cạnh là AB = 3cm, AC = 5cm, BC = 7cm. Tam giác A"B"C" đồng dạng với tam giác A"B"C" và có chu vi bằng 55cm.
*
đồng dạng
*
Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có:
*
hay
*
(với
*
*
lần lượt là chu vi của hai tam giác ABC, A"B"C")
*
*
*

Bài 31 (trang 75 SGK Toán 8 Tập 2)

Cho hai tam giác đồng dạng có tỉ số chu vi là
*
và hiệu độ dài hai cạnh tương ứng của chúng là 12,5 cm. Tính hai cạnh đó.
Giả sử ∆A"B"C" đồng dạng ∆ABC và AB-A"B"=12,5 cm.Vì ∆A"B"C" đồng dạng ∆ABC (giả thiết) nên ta có:
*
Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau:
*
(với
*
*
lần lượt là chu vi của hai tam giác ABC, A"B"C")Do đó,
*
*
*
*
*
*

Chia sẻ bởi: Giải Toán 8 Bài 7: Trường hợp đồng dạng thứ ba Giải SGK Toán 8 Hình học Tập 2 (trang 79, 80) Giải Toán 8 Bài 6: Trường hợp đồng dạng thứ hai Giải SGK Toán 8 Hình học Tập 2 (trang 77) Giải Toán 8 Bài 4: Khái niệm hai tam giác đồng dạng Giải SGK Toán 8 Hình học Tập 2 (trang 71, 72) Giải Toán 8 Bài 3: Tính chất đường phân giác của tam giác Giải SGK Toán 8 Hình học Tập 2 (trang 67, 68)
Học tập
*
Lớp 8
*
Giải Toán 8
Giải Toán 8: Ôn tập Chương II Giải SGK Toán 8 Hình học Tập 1 (trang 132, 133)
Giải Toán 8 Bài 6: Diện tích đa giác Giải SGK Toán 8 Hình học Tập 1 (trang 130, 131)
Giải Toán 8 Bài 5: Diện tích hình thoi Giải SGK Toán 8 Hình học Tập 1 (trang 128, 129)
ĐẠI SỐ 8 - Tập 1 Chương 1: Phép nhân và Phép chia các đa thức1- Nhân đơn thức với đa thức2- Nhân đa thức với đa thức3- Những hằng đẳng thức đáng nhớ4- Những hằng đẳng thức đáng nhớ (tiếp)5- Những hằng đẳng thức đáng nhớ (tiếp)6- Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp đặt nhân tử chung7- Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thức8- Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp nhóm hạng tử9- Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp nhiều phương pháp10- Chia đơn thức cho đơn thức11- Chia đa thức cho đơn thức12- Chia đa thức một biến đã sắp xếpÔn tập Chương 1 Đại số 8 Chương 2: Phân thức Đại số1. Phân thức đại số2. Tính chất cơ bản của phân thức3. Rút gọn phân thức4. Quy đồng mẫu thức nhiều phân thức5. Phép cộng các phân thức đại số6. Phép trừ các phân thức đại số7. Phép nhân các phân thức đại số8. Phép chia các phân thức đại số9. Biến đổi các biểu thức hữu tỉ. Giá trị của phân thứcÔn tập Chương 2 Đại số 8HÌNH HỌC 8 - Tập 1 Chương 1: Tứ giác1. Tứ giác2. Hình thang3. Hình thang cân4. Đường trung bình của tam giác, của hình thang5. Dựng hình bằng thước và compa. Dựng hình thang6. Đối xứng trục7. Hình bình hành8. Đối xứng tâm9. Hình chữ nhật10. Đường thẳng song song với một đường thẳng cho trước11. Hình thoi12. Hình vuôngÔn tập Chương 1 Hình học 8 Chương 2: Đa giác. Diện tích đa giác1. Đa giác. Đa giác đều2. Diện tích hình chữ nhật3. Diện tích tam giác4. Diện tích hình thang5. Diện tích hình thoi6. Diện tích đa giácÔn tập Chương 2 Hình học 8ĐẠI SỐ 8 - Tập 2 Chương 3: Phương trình bậc nhất một ẩn1. Mở đầu về phương trình2. Phương trình bậc nhất một ẩn và cách giải3. Phương trình đưa được về dạng ax + b = 04. Phương trình tích5. Phương trình chứa ẩn ở mẫu6. Giải bài toán bằng cách lập phương trình7. Giải bài toán bằng cách lập phương trình (tiếp)Ôn tập Chương 3 Đại số 8 Chương 4: Bất phương trình bậc nhất một ẩn1. Liên hệ giữa thứ tự và phép cộng2. Liên hệ giữa thứ tự và phép nhân3. Bất phương trình một ẩn4. Bất phương trình bậc nhất một ẩn5. Phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đốiÔn tập Chương 4 Đại số 8HÌNH HỌC 8 - Tập 2 Chương 3: Tam giác đồng dạng1. Định lí Ta-lét trong tam giác2. Định lí đảo và hệ quả của định lí Ta-lét3. Tính chất đường phân giác của tam giác4. Khái niệm hai tam giác đồng dạng5. Trường hợp đồng dạng thứ nhất6. Trường hợp đồng dạng thứ hai7. Trường hợp đồng dạng thứ ba8. Trường hợp đồng dạng của tam giác vuông9. Ứng dụng thực tế của tam giác đồng dạngÔn tập Chương 3 Hình học 8 Chương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp đều1. Hình hộp chữ nhật2. Hình hộp chữ nhật (tiếp)3. Thể tích của hình hộp chữ nhật4. Hình lăng trụ đứng5. Diện tích xung quanh của hình lăng trụ đứng6. Thể tích của hình lăng trụ đứng7. Hình chóp đều và hình chóp cụt đều8. Diện tích xung quanh của hình chóp đều9. Thể tích của hình chóp đềuÔn tập Chương 4 Hình học 8Ôn tập Toán 8 cuối năm