Hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính mới nhất

Văn bản hành chính là văn bản hình thành trong quá trình chỉ đạo, điều hành, giải quyết công việc của các cơ quan, tổ chức được trình bày đúng thể thức, kỹ thuật theo quy định.

Bạn đang xem: Hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính mới nhất

Theo đó, thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản hành chính được quy định cụ thể như sau:


I. Thể thức văn bản hành chính

1. Thể thức văn bản là tập hợp các thành phần cấu thành văn bản, bao gồm những thành phần chính áp dụng đối với tất cả các loại văn bản và các thành phần bổ sung trong những trường hợp cụ thể hoặc đối với một số loại văn bản nhất định.

2. Thể thức văn bản hành chính bao gồm các thành phần chính sau đây:


Quốc hiệu và Tiêu ngữ.Tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản.Số, ký hiệu của văn bản.Địa danh và thời gian ban hành văn bản.Tên loại và trích yếu nội dung văn bản.Nội dung văn bản.Chức vụ, họ tên và chữ ký của người có thẩm quyền.Dấu, chữ ký số của cơ quan, tổ chức.Nơi nhận.

3. Ngoài các thành phần trên, văn bản có thể bổ sung các thành phần khác:

Phụ lục.Dấu chỉ độ mật, mức độ khẩn, các chỉ dẫn về phạm vi lưu hành.Ký hiệu người soạn thảo văn bản và số lượng bản phát hành.Địa chỉ cơ quan, tổ chức; thư điện tử; trang thông tin điện tử; số điện thoại; số Fax.

4. Thể thức văn bản hành chính được thực hiện theo quy định tại Phụ lục I Nghị định số 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

Xem thêm: Khắc Phục Lỗi There Is Not Enough Space On The Disk, Lỗi There Is Not Enough Space On The Disk

II. Kỹ thuật trình bày văn bản hành chính


Kỹ thuật trình bày văn bản bao gồm: Khổ giấy, kiểu trình bày, định lề trang, phông chữ, cỡ chữ, kiểu chữ, vị trí trình bày các thành phần thể thức, số trang văn bản.:

1. Kỹ thuật trình bày văn bản hành chính: Xem chi tiết tại đây.

2. Viết hoa trong văn bản hành chính: Xem chi tiết tại đây.

3. Chữ viết tắt tên loại văn bản hành chính:


*
*

Suy đoán vô tội không chỉ đáp ứng yêu cầu chứng minh mà còn bảo vệ được quyền của người bị tình nghi, bị can, bị cáo.


*

*

*

THƯ KÝ PHÁP LÝ | Vững Pháp Lý - Sáng Tương Lai

roketbola.site là một ấn phẩm về pháp luật được xây dựng và phát triển bởi đội ngũ Chuyên viên pháp lý trẻ, năng động và đầy nhiệt huyết nhằm mục đích cung cấp các thông tin pháp lý, kiến thức pháp lý và hỗ trợ pháp lý cho cộng đồng.