Khi Làm Lạnh Vật Rắn Thì Khối Lượng Riêng Của Vật Tăng Vì

Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Bạn đang xem: Khi làm lạnh vật rắn thì khối lượng riêng của vật tăng vì

*

khi làm lạnh vật rắn thì khối lượng riêng của vật tăng vì:

A. m tăng, V giảm

B. m giảm, V giảm

C. m ko đổi, V giảm

D. m tăng, V ko đổi


*

*

Xem thêm: Tủ Lạnh Aqua Aqr-125Bn - Tủ Lạnh Aqua 110 Lít Aqr

Mình sẽ giúp bạn trả lời câu hỏi này

Khi làm lạnh vật rắn thì khối lượng riêng của vật tăng vì khối lượng không đổi ,thể tích giảm

Vậy ta chọn câu C

Chúc bạn học ngày càng giỏi !

Đừng quên chọn câu trả lời của mình nha !


Khi làm lạnh vật rắn thì khối lượng riêng của vật tăng vì

A. khối lượng của vật răng, thể tích của vật giảm

B. khối lượng của vật giảm, thể tích của vật giảm

C. khối lượng của vật không đổi, thể tích của vật giảm

D. khối lượng của vật tăng, thể tích của vật không đổi


Chọn C

Ta có: D = m/V trong đó : khối lượng m của vật không đổi, khối lượng riêng (D) tăng thì thể tích của vật giảm


Khi làm lạnh 1 vật rắn đi thì:

a.thể tích và khối lượng của vật tăng

b.TT và KLR của vật giảm

c.TT tăng và KL ko đổi

d.TLR của vật tăng


Khi làm lạnh 1 vật rắn đi thì:

a.thể tích và khối lượng của vật tăng

b.TT và KLR của vật giảm

c.TT tăng và KL ko đổi

d.TLR của vật tăng


Câu 1 : Hiện tượng nào sau đây xảy ra khi nung nóng một vật rắn ?

A . Trọng lượng của vật tăng

B . Trọng lượng riêng của vật tăng

C . Trọng lượng riêng của vật giảm

D . Cả 3 hiện tượng trên đều không xảy ra

Câu 2 : Tại sao khi làm lạnh một vật rắn thì khối lượng riêng của vật tăng ? Hãy chọn câu tl đúng nhất

A . Vì khối lượng của vật tăng

B . Vì thể tích của vật tăng

C . Vì khối lượng của vật ko thay đổi còn thể tích của vật thay đổi

D . Vì khối lượng của vật ko thay đổi còn thể tích của vật giảm

Câu 3 : Tại sao khi đặt đng xe lửa ngta pk để một khe hở ở chỗ tiếp giáp giữa hi thanh ray ?

A . Vì ko thể hàn hai thanh ray đc

B . Vì để lắp các thanh ray đc dễ dàng hơn

C . Vì nhiệt độ tăng , thanh ray có thể dài ra

D . Vì chiều dài của thanh ray ko đủ

Câu 4 : Hiện tượng nào sau đây xảy ra khi đun nóng một lượng chất lỏng ?

A . Khối lượng của chất lỏng tăng

B . Trọng lượng của chất lỏng tăng

C . Khói lượng riêng của chất lỏng tăng

D . Thể tích của chất lỏng tăng

Câu 5 : Hiện tượng nào sau đây xảy ra đối với khối lượng riêng của chất lỏng khi đun nóng chất lỏng trong một bình thủy tinh ?