Luật Kiểm Toán Độc Lập Số 67/2011/Qh12

Luật kiểm toán chủ quyền lao lý các sự việc chuyển phiên quanh chuyển động kiểm toán tự do. Mời bạn đọc tham khảo và sở hữu về Luật kiểm toán thù chủ quyền số 67/2011/QH12 trên bài viết tiếp sau đây.

Bạn đang xem: Luật kiểm toán độc lập số 67/2011/qh12

*

Luật kiểm tân oán độc lập

Luật kiểm toán thù hòa bình công cụ các vụ việc chuyển phiên xung quanh hoạt động kiểm toán chủ quyền. Bao có những chế độ như:

Các vẻ ngoài, điều kiện, phạm vi cùng bề ngoài chuyển động kiểm toán thù chủ quyền.Quyền, nhiệm vụ của kiểm toán viên hành nghề, doanh nghiệp lớn kiểm tân oán, Trụ sở doanh nghiệp lớn kiểm tân oán quốc tế tại Việt Nam cùng đơn vị chức năng được kiểm tân oán.

Xem thêm: Phần Mềm Chỉnh Sửa Ảnh Analog

Luật kiểm toán thù tự do áp dụng cho những đối tượng người tiêu dùng sau:

Kiểm toán thù viên, kiểm tân oán viên hành nghề.Doanh nghiệp kiểm toán thù, chi nhánh công ty lớn kiểm tân oán nước ngoài trên VN.Đơn vị được kiểm toán.Tổ chức nghề nghiệp về kiểm toán thù.Tổ chức, cá thể không giống bao gồm tương quan mang đến chuyển động kiểm tân oán hòa bình.

Tải về Luật kiểm toán thù chủ quyền số 67/2011/QH12

Để tìm hiểu thêm cụ thể Luật này, độc giả thiết lập về TẠI ĐÂY.

Kết cấu của Luật kiểm toán thù tự do số 67/2011/QH12

Luật này bao hàm 8 Cmùi hương với 64 Điều. Để tiện lợi đến câu hỏi tra cứu, roketbola.site hỗ trợ cho mình hiểu mục lục của Luật kiểm tân oán độc lập số 67/2011/QH12 nlỗi sau:

Chương I: Những qui định chung

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Điều 3. Áp dụng Luật kiểm toán tự do, điều ước thế giới cùng các pháp luật có liên quan

Điều 4. Mục đích của kiểm tân oán độc lập

Điều 5. Giải thích từ bỏ ngữ

Điều 6. Chuẩn mực kiểm tân oán cùng chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp nghề nghiệp và công việc kế tân oán, kiểm toán

Điều 7. Giá trị của báo cáo kiểm toán

Điều 8. Nguim tắc hoạt động kiểm tân oán độc lập

Điều 9. Kiểm toán bắt buộc

Điều 10. khích lệ kiểm toán

Điều 11. Quản lý nhà nước về chuyển động kiểm tân oán độc lập

Điều 12. Tổ chức nghề nghiệp về kiểm toán

Điều 13. Các hành vi bị nghiêm cấm

Chương II: Kiểm toán thù viên và kiểm toán viên hành nghề

Điều 14. Tiêu chuẩn kiểm toán thù viên

Điều 15. Đăng cam kết hành nghề kiểm toán

Điều 16. Những tín đồ ko được đăng ký hành nghề kiểm toán

Điều 17. Quyền của kiểm tân oán viên hành nghề

Điều 18. Nghĩa vụ của kiểm tân oán viên hành nghề

Điều 19. Các trường phù hợp kiểm toán viên hành nghề ko được triển khai kiểm toán

Chương III: Doanh nghiệp kiểm toán

Điều trăng tròn. Các nhiều loại doanh nghiệp kiểm tân oán cùng Trụ sở công ty lớn kiểm tân oán quốc tế trên Việt Nam

Điều 21. Điều kiện cung cấp Giấy chứng nhận đầy đủ ĐK kinh doanh hình thức kiểm toán

Điều 22. Hồ sơ ý kiến đề nghị cấp cho Giấy ghi nhận đầy đủ ĐK marketing dịch vụ kiểm toán

Điều 23. Thời hạn cấp cho Giấy ghi nhận đầy đủ ĐK sale dịch vụ kiểm toán

Điều 24. Cấp lại, kiểm soát và điều chỉnh Giấy ghi nhận đủ ĐK kinh doanh hình thức kiểm toán

Điều 25. Lệ tầm giá cấp, kiểm soát và điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ ĐK kinh doanh dịch vụ kiểm toán

Điều 26. Những biến đổi bắt buộc thông báo mang đến Bộ Tài chính

Điều 27. Đình chỉ marketing các dịch vụ kiểm tân oán và tịch thu Giấy chứng nhận đủ ĐK sale dịch vụ kiểm toán

Điều 28. Quyền của người sử dụng kiểm toán, Trụ sở công ty kiểm toán thù nước ngoài trên Việt Nam

Điều 29. Nghĩa vụ của khách hàng kiểm toán, Trụ sở doanh nghiệp lớn kiểm toán thù nước ngoài trên Việt Nam

Điều 30. Các trường đúng theo công ty kiểm toán, chi nhánh công ty kiểm tân oán quốc tế trên Việt Nam không được thực hiện kiểm toán

Điều 31. Chi nhánh của người sử dụng kiểm toán

Điều 32. Trung tâm của bạn kiểm tân oán sinh sống nước ngoài

Điều 33. Tạm ngừng kinh doanh hình thức kiểm toán

Điều 34. Chấm dứt sale dịch vụ kiểm toán

Điều 35. Chấm ngừng hoạt động của Trụ sở công ty lớn kiểm toán

Điều 36. Doanh nghiệp kiểm tân oán nước ngoài

Chương thơm VI: Đơn vị được kiểm toán

Điều 37. Đơn vị được kiểm toán

Điều 38. Quyền của đơn vị được kiểm toán

Điều 39. Nghĩa vụ của đơn vị được kiểm toán

Cmùi hương V: Hoạt đụng kiểm toán thù độc lập

*

Điều 40. Phạm vi hoạt động của doanh nghiệp kiểm toán, chi nhánh công ty lớn kiểm tân oán nước ngoài tại Việt Nam

Điều 41. Nhận hình thức dịch vụ kiểm toán

Điều 42. Hợp đồng kiểm toán

Điều 43. Nghĩa vụ bảo mật

Điều 44. Phí hình thức dịch vụ kiểm toán

Điều 45. Quy trình kiểm toán

Điều 46. Báo cáo kiểm toán thù về báo cáo tài chính

Điều 47. Báo cáo kiểm toán thù về những quá trình kiểm toán khác

Điều 48. Ý loài kiến kiểm toán

Điều 49. Hồ sơ kiểm toán

Điều 50. Bảo quản, lưu trữ hồ sơ kiểm toán

Điều 51. Hồ sơ, tài liệu về dịch vụ liên quan

Điều 52. Kiểm rà soát unique hình thức kiểm toán

Chương VI: Kiểm toán báo cáo tài chính của đơn vị chức năng có lợi ích công chúng

Điều 53. Đơn vị bổ ích ích công chúng

Điều 54. Chấp thuận doanh nghiệp được kiểm tân oán báo cáo tài chủ yếu của đơn vị bổ ích ích công chúng

Điều 55. Công knhị ban bố của khách hàng kiểm tân oán, chi nhánh doanh nghiệp lớn kiểm tân oán nước ngoài trên Việt Nam, kiểm tân oán viên hành nghề được chấp thuận đồng ý kiểm toán thù báo cáo tài chính của đơn vị có ích ích công chúng

Điều 56. Báo cáo minc bạch

Điều 57. Trách nhiệm của đơn vị hữu dụng ích công chúng

Điều 58. Tính tự do, khách hàng quan

Cmùi hương VII: Xử lý vi phạm luật và xử lý trỡ chấp

Điều 59. Các hành động vi phạm pháp lao lý về kiểm tân oán độc lập

Điều 60. Xử lý vi phạm pháp quy định về kiểm toán độc lập

Điều 61. Giải quyết ttrẻ ranh chấp về kiểm toán độc lập

Chương VIII: Điều khoản thi hành

Điều 62. Điều khoản gửi tiếp

Điều 63. Hiệu lực thi hành

Điều 64. Quy định chi tiết và trả lời thi hành

Tải về Luật số 04/2017/QH14 cùng Nghị định 39/2018/NĐ-CP: Hỗ trợ công ty lớn nhỏ tuổi với vừa