MẪU BÁO CÁO TỔNG KẾT CUỐI NĂM CỦA CÔNG TY

Báo cáo tổng kết cuối năm là văn bản dùng để trình bày một sự việc hoặc kết quả hoạt động đã hoàn thành của tổ chức, cơ quan trong một năm làm việc, từ đó có thể đánh giá được tình hình thực tế, phương hướng chủ trương mới phù hợp.

Bạn đang xem: Mẫu báo cáo tổng kết cuối năm của công ty


Khi kết thúc một năm làm việc, để có thể phản ánh được tất cả tình hình thực tế trong năm, đưa ra những phương hướng, nhiệm vụ của năm tới, nhiều cá nhân, tổ chức thường quan tâm đến việc soạn thảo mẫu báo cáo tổng kết cuối năm.

Vậy mẫu báo cáo tổng kết cuối năm cần phải soạn thảo như thế nào là hợp lý, đơn vị nào phải làm báo cáo tổng kết cuối năm. Qua bài viết dưới đây chúng tôi xin chia sẻ một số thông tin như sau :

Báo cáo tổng kết cuối năm là gì?

Báo cáo tổng kết cuối năm là văn bản dùng để trình bày một sự việc hoặc kết quả hoạt động đã hoàn thành của tổ chức, cơ quan trong một năm làm việc, từ đó có thể đánh giá được tình hình thực tế, phương hướng chủ trương mới phù hợp.

Báo cáo tổng kết sẽ không mang tính xử sự chung, chứa đựng các quy phạm pháp luật mang tính bắt buộc thực hiện mà dùng để mô tả diễn biến công việc, kết quả làm việc trong một thời gian nhất định.

Trong báo cáo tổng kết cuối năm mục đích chính thường là đánh giá kết quả công việc và thường gắn với một thời gian nhất định.

Đơn vị nào phải làm báo cáo tổng kết cuối năm?

Các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp đều có nghĩa vụ, quyền ban hành báo cáo để phục vụ cho công việc. Cá nhân, tổ chức, đơn vị chủ chốt trong cơ quan, tổ chức có nhiệm vụ tổng kết, đánh giá kết quả công việc và làm báo cáo tổng kết.

Báo cáo tổng kết cuối năm của cơ quan, tổ chức sẽ được đơn vị, cá nhân biên tổng kết, biên soạn đầy đủ và lấy ý kiến đóng góp của cấp trên.

Mẫu báo cáo tổng kết cuối năm mới nhất

Chung tôi xin chia sẻ gửi đến Quý khách hàng mẫu báo cáo tổng kết cuối năm cụ thể như sau :

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…………, ngày ….. tháng …… năm 20……

BÁO CÁO TỔNG KẾT

CÔNG TÁC CỦA CÁ NHÂN NĂM 20… – 20…

Họ và tên:………………………………………………..

Đơn vị công tác:………………………………………….

Chức danh, chức vụ: ……………………………………….

Nhiệm vụ được giao: ………………………………………

Tình hình thực hiện các mặt công tác của tôi trong năm như sau:

1/ Tự đánh giá việc chấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; Quy chế của Ngành, Nội quy của ……….; tham gia các phong trào thi đua do chính quyền và các đoàn thể phát động; thực hiện đăng ký thi đua trong năm.

2/ Tự đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao: …………………….

3/ Nêu rõ sáng kiến cải tiến, những ý kiến đóng góp có giá trị, công trình nghiên cứu khoa học, bài báo được thực hiện trong năm, cải tiến sản xuất,….tại nơi công tác:

4/ Học tập văn hoá, kỹ thuật, nghiệp vụ: ……………………………………..

5/ Phẩm chất đạo đức, tinh thần đoàn kết, tương trợ:

Trên đây là bản tự đánh giá kết quả công tác, học tập, tu dưỡng của bản thân tôi trong năm 20…-20…. Tôi rất mong nhận được ý kiến đóng góp của các đồng chí, xin chân thành cảm ơn.

Tự đánh giá, đề nghị được tặng danh hiệu thi đua:

Ý kiến đóng góp của Đơn vị

Thủ trưởng đơn vị

Người báo cáo

*

Hướng dẫn soạn báo cáo tổng kết cuối năm

Soạn báo cáo tổng kết cuối năm phải đảm bảo :

– Đảm bảo yêu cầu viết báo cáo tổng kết cuối năm:

+ Viết báo cáo tổng kết năm đếu phải gồm ba phần: Mở đầu, nội dung, kết luận.

+ Hình thức mô tả đúng thực tế, cung cấp thông tin chính xác.

Xem thêm: Bản Đồ Địa Lí Tự Nhiên Việt Nam Lớp 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

+ Thông tin trong báo cáo đúng thời gian, địa điểm, cụ thể nhất.

– Về nội dung phải trình bày:

+ Bố cục của báo cáo phải rõ ràng, đầy đủ.

+ Báo cáo kết quả hoạt động và làm việc phải cụ thể, trung thực, chính xác.

+ Báo cáo đúng trọng tâm, cụ thể.

+ Phải có ưu điểm và hạn chế .

+ Xác định rõ nguyên nhân thành công và hạn chế .

+ Rút ra bài học kinh nghiệm.

+ Tổng kết hoạt động đã đạt được và hiệu quả mang lại. Xây dựng phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới .

– Về hình thức:

+ Mẫu báo cáo tổng kết sử dụng đúng theo quy định của cơ quan, đơn vị và được xây dựng phù hợp nội dung, mục đích cần báo cáo.

+ Phải trình bày báo cáo sạch sẽ, không sai lỗi chính tả.

+ Văn bản sử dụng dễ hiểu, đơn giản, phù hợp.

– Về thời gian, tiến độ:

Báo cáo tổng kết phải đảm bảo kịp thời. Mục đích phục vụ cho công tác tổng kết tình hoạt hoạt động trong năm. Vì thế báo cáo tổng kết chậm trễ sẽ không phát hiện kịp thời sai sót, hạn chế, tìm ra phương hướng giải quyết .

– Luật Hoàng Phi xin chia sẻ một số lưu ý khi soạn thảo báo cáo tổng kết cuối năm như sau:

+ Báo cáo tổng kết không có bố cục và mẫu trình bày cố định .Nếu báo cáo được viết theo tổ chức, cơ quan Nhà nước thì phải thu thập dữ liệu chính xác, cụ thể.

+ Phải trình bày sạch sẽ, không sai lỗi kỹ thuật trên máy tính hoặc chính tả.

+ Báo cáo tổng kết phải có nội dung trọng tâm, cụ thể, rõ ràng. Không viết tràn lan, chung chung. Cách hành văn dễ hiểu, đơn giản, phù hợp với văn phong hành chính thông dụng.

+ Viết báo cáo phải trung thực tránh thêm thắp, suy diễn hoặc che giấu hạn chế hay đề cao thành tích mà đưa vào nhiều số liệu, thông tin sai thực tế .

 Trên đây là toàn bộ những thông tin tư vấn về mẫu báo cáo tổng kết cuối năm mà Luật Hoàng Phi muốn gửi đến Quý khách hàng tham khảo. Để được hướng dẫn soạn thảo báo cáo và tư vấn về nội dung nhanh và chính xác nhất, hãy liên hệ với chúng tôi qua Tổng đài 19006557.