Mẫu Biên Bản Tự Kiểm Tra Pccc Định Kỳ

Biên bản kiểm tra về phòng cháy chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ mới nhất

roketbola.site xin giới thiệu tới các bạn Biên bản kiểm tra về phòng cháy chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ được ban hành kèm theo Nghị định 83/2017/NĐ-CP quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy. Mời các bạn tải về.

Bạn đang xem: Mẫu biên bản tự kiểm tra pccc định kỳ

Mẫu biên bản nghiệm thu phá dỡ công trìnhBiên bản bàn giao, tiếp nhận tài sản để bảo quảnBiên bản kiểm tra phục vụ thẩm định đề án bảo vệ môi trường

Nội dung của Biên bản kiểm tra về phòng cháy chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ

……(1)………….(2)……-------CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
BIÊN BẢN KIỂM TRA VỀ PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY, CỨU NẠN, CỨU HỘ

Xem thêm: Mua Điện Thoại Kèm Hợp Đồng Nhà Mạng Viettel, Có Nên Mua Điện Thoại Kèm Gói Cước Viettel

..........................................................................................................................................Đại diện ...........................................................................................................................- Ông/bà: …………………………………………….. Chức vụ: ..................................- Ông/bà: …………………………………………….. Chức vụ: ..................................Tình hình và kết quả kiểm tra như sau:(4) ..............................................................................................................................................................................................................................................................................Biên bản được lập xong hồi .... Giờ….. Ngày ... Tháng …… năm …….., gồm trang…… được lập thành ... Bản, mỗi bên liên quan giữ 01 bản, đã đọc lại cho mọi người cùng nghe, công nhận đúng và nhất trí ký tên dưới đây.ĐẠI DIỆN CƠ SỞ(5)ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ LIÊN QUAN(5)ĐẠI DIỆN ĐOÀN KIỂM TRA(5)
Ghi chú: (1) Tên cơ quan cấp trên trực tiếp; (2) Tên cơ quan, tổ chức của người chủ trì kiểm tra; (3) Ghi nội dung kiểm tra về vấn đề gì; (4) Ghi phần trình bày của cơ sở, phần kiểm tra hồ sơ, phần kiểm tra thực tế, nội dung kiểm tra của từng vấn đề, nhận xét đánh giá về kiến nghị kết luận; (5) Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu.

Biên bản kiểm tra về phòng cháy chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ


Biên bản thẩm định cơ sở lưu trú du lịch Mẫu thẩm định cơ sở lưu trú du lịch
*
Mẫu biên bản hội nghị dân cư thôn Biên bản hội nghị dân cư thôn, ấp, xóm Mẫu biên bản kiểm tra hiện trạng nhà đất Mẫu biên bản kiểm tra đất đai