Mẫu Chuyển Sinh Hoạt Đảng Về Nơi Cư Trú

Mẫu giấy giới thiệu đảng viên sinh hoạt nơi cư trú là mẫu giấy giới thiệu của Đảng bộ nơi đảng viên đang sinh hoạt giới thiệu đảng viên về nơi cư trú, giữ liên lạc theo Quy định 213-QĐ/TW. Đây là mẫu giấy giúp đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú của bản thân mình.

Bạn đang xem: Mẫu chuyển sinh hoạt đảng về nơi cư trú


Mỗi cá nhân được đứng trong đội ngũ của Đảng là niềm tự hào vô cùng to lớn. Khi đã được kết nạp Đảng các Đảng viên vẫn luôn cần rèn luyện học tập tu dưỡng đạo đức phẩm chất năng lực. Ngoài ra quá trình rèn luyện ở mọi nơi mọi chỗ. Mẫu giấy giới thiệu đảng viên sinh hoạt nơi cư trú là một trong những mẫu đơn quan trọng để giúp Đảng viên thực hiện tốt trách nhiệm của mình ở mọi nơi. Cụ thể nội dung mẫu giấy thiệu ra sao mời bạn đọc theo dõi bài viết của chúng tôi.

Mẫu giấy giới thiệu đảng viên sinh hoạt nơi cư trú là gì?

Mẫu giấy giới thiệu đảng viên sinh hoạt nơi cư trú là mẫu giấy giới thiệu của Đảng bộ nơi đảng viên đang sinh hoạt giới thiệu đảng viên về nơi cư trú, giữ liên lạc theo Quy định 213-QĐ/TW. Đây là mẫu giấy giúp đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú của bản thân mình.

Vai trò của Mẫu giấy giới thiệu đảng viên sinh hoạt nơi cư trú

Mẫu giấy giới thiệu Đảng viên sinh hoạt nơi cư trú được sử dụng rộng rãi và có vai trò ý nghĩa quan trọng đối với Đảng viên cũng như Chi bộ. Các thông tin được sử dụng trong mẫu giấy giới thiệu Đảng viên sinh hoạt về nơi cư trú được căn cứ dựa trên đơn xin chuyển sinh hoạt Đảng do chính Đảng viên gửi lên.

Trước hết có thể thấy Mẫu giấy giới thiệu Đảng viên sinh hoạt nơi cư trú sẽ giúp nơi cư trú của Đảng viên có thể nắm bắt được hồ sơ liên quan đến Đảng viên đó một cách đầy đủ rõ ràng và theo dõi quá trình học tập, rèn luyện tu dưỡng đạo đức cũng như tham gia hoạt động của Đảng thể rõ ràng.

Giấy giới thiệu Đảng viên sinh hoạt nơi cư trú đảm bảo được quy trình thực hiện và nắm bắt được các loại giấy tờ cần có trong thủ tục chuyển sinh hoạt Đảng sẽ giúp giải quyết chuyển sinh hoạt môt cách nhanh chóng.

Vậy cụ thể nội dung soạn thảo trong mẫu giấy giới thiệu sao cho đầy đủ, chi tiết với các nội dung được giao ra sao mời bạn đọc tham khảo Mẫu giấy giới thiệu Đảng viên sinh hoạt nơi cư trú của chúng tôi đưa ra ở phần tiếp theo của bài viết.

*

Mẫu giấy giới thiệu đảng viên sinh hoạt nơi cư trú

Căn cứ theo nội dung Hướng dẫn 33-HD/BTCTW thì chúng tôi xin tổng hợp Mẫu giấy giới thiệu đảng viên sinh hoạt nơi cư trú mới nhất giúp bạn đọc quan tâm có thể theo dõi.

Mẫu 1-213

ĐẢNG BỘ……………………………ĐẢNG ỦY (CHI ỦY) CƠ SỞ………——-Số: – GGT/ĐUĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM—————-

……., ngày … tháng … năm …..

GIẤY GIỚI THIỆU

Kính gửi:……………………………..………………………………………………………………….

Thực hiện Quy định số 213-QĐ/TW, ngày 02 tháng 01 năm 2020 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú.

ĐẢNG ỦY (CHI ỦY) CƠ SỞ ………………………………………………

Giới thiệu đồng chí ………………. Nam, nữ ……………………..……..

Sinh ngày ….. Tháng …….. Năm …………………………………………

Kết nạp vào Đảng ngày ………, công nhận đảng viên chính thức ngày …………

Đang sinh hoạt đảng tại Chi bộ ……………………………………………………….

Xem thêm: 1 Chỉ Vàng Giá Bao Nhiêu Ngày Hôm Nay, Ngày Hôm Nay Giá Vàng 1 Chỉ Bao Nhiêu Tiền

Hiện cư trú tại …………………………………………………… về sinh hoạt nơi cư trú.

Đề nghị các đồng chí tiếp nhận và tạo điều kiện cho đảng viên …………….. Hoàn thành nhiệm vụ.

ĐẢNG ỦY (CHI ỦY) NƠI CƯ TRÚ

Tiếp nhận ngày…………………………..

Đã giới thiệu về sinh hoạt tại Chi bộ ………

…………………………………………………

T/M ĐẢNG ỦY (CHI ỦY)

 (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)

T/M ĐẢNG ỦY (CHI ỦY) CƠ SỞBÍ THƯ (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)
Mẫu 2-213

ĐẢNG BỘ……………………………ĐẢNG ỦY (CHI ỦY) CƠ SỞ………——-ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM—————-
Số: – GGT/ĐU……., ngày … tháng … năm …..

GIẤY GIỚI THIỆU

Kính gửi: ………………………………………………………………………………………….

Thực hiện Quy định số 213-QĐ/TW, ngày 02 tháng 01 năm 2020 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú.

ĐẢNG ỦY (CHI ỦY) CƠ SỞ ……………………………………………………………

Giới thiệu đồng chí …………………………………. Nam, nữ …………………………..

Sinh ngày ….. Tháng …….. Năm …………………….………………………….…………

Kết nạp vào Đảng ngày …………, công nhận đảng viên chính thức ngày ……………

Đang sinh hoạt đảng tại Chi bộ ……………………………………………………………

Hiện cư trú tại ……………………………………………………………………………..

Thuộc đối tượng: Giới thiệu nhưng được miễn sinh hoạt nơi cư trú.

Đề nghị các đồng chí tiếp nhận và tạo điều kiện cho đảng viên ………….. Hoàn thành nhiệm vụ.

ĐẢNG ỦY (CHI ỦY) NƠI CƯ TRÚ

Tiếp nhận ngày…………………………..

Đã giới thiệu về Chi bộ ………………….

T/M ĐẢNG ỦY (CHI ỦY)

 (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)

T/M ĐẢNG ỦY (CHI ỦY) CƠ SỞBÍ THƯ(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)
Trên đây là giải đáp của chúng tôi về vấn đề Mẫu giấy giới thiệu đảng viên sinh hoạt nơi cư trú theo quy định của pháp luật hiện hành.