Một hình chữ nhật có chiều dài 2m chiều dài hơn chiều rộng 3/5

Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Một mảnh đất hình chữ nhật. Chiều dài hơn chiều rộng 45m. Biết 1/4 chiều dài bằng 2/5 chiều rộng. Tính diện tích và chu vi


*

Ta có:

1/4 x D = 2/5 xR

2/8 x D = 2/5 x R

(Rightarrow)1/8 x D = 1/5 x R

Ta có sơ đồ:

Dài /........../........../........../........../........../........../........../........../

Rộng/........../........../........../........../........../ 45m

Chiều rộng mảnh đất đó là:

45 : (8 - 5) x 5 = 75 (m)

Chiều dài mảnh đất đó là:

75 + 45 = 120 (m)

Diện tích mảnh đất đó là:

120 x 75 = 9000 (m2)

Chu vi hình chữ nhật đó là:

(75 + 120) x 2 = 390 (m)

Đáp số: Diện tích: 9000 m2

Chu vi: 390 m


*

Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều rộng bằng 1/5 chiều dài. Biết chiều dài hơn chiều rộng 48m. Tính chu vi và diện tích của mạnh đất hình chữ nhật đó?


Một mảnh đất hình chữ nhật có tổng chiều dài và chiều rộng bằng 270m, chiều dài hơn chiều rộng là 56m.

Bạn đang xem: Một hình chữ nhật có chiều dài 2m chiều dài hơn chiều rộng 3/5

a, Tính chu vi mảnh đất đó ?

b, Tính diện tích mảnh đất đó?


1. Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài hơn chiều rộng 15m. Tính diện tích mảnhvườn biết chiều rộng bằg 3/4 chiều dài.

2. Một khu đất hcn có nửa chu vi là 176m, chiều rộng bằng 3/5 chiều dài. Tính diện tính khu đất đó.

Xem thêm: Trang Tải App - Wap Tải Game Miễn Phí

Giải dùm mk vs mn. Mơn nhìu ạ


Một mảnh đất hình chữ nhật có chu vi là 48 cm, nếu chiều dài giảm đi 5 cm và chiều rộng giảm đi 5 cm thì chiều dài vẫn hơn chiều rộng 2 cm. Tính diện tích mảnh đất hình chữ nhật đó.


1. Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài gấp 3 lần chiều rộng . Nếu tăng chiều dài 2m và dữ nguyên chiều rộng thì diện tích tăng thêm 66m2 . Tính diện tích mảnh vườn đó

2. Cho 1 hình chữ nhật , biết rằng nếu tăng chiều rộng thêm 5m và giảm chiều dài 5m ta sẽ được 1 một hình vuông có chu vi bằng 164m . Tính diiện tích hình chữ nhật đó

3. Một hình chữ nhật có chu vi gấp 6 lần chiều rộng , biết chiều rộng kém chiều dài 15m . Tính diện tích hình chữ nhật đó

4. Mộtnền nhà hính chữ nhật có chu vi 36m , chiều dài hơn chiều rộng 4m . Người ta lát nền nhà đó bằng 1 loạigạch vuông cạnh 20 cm . Tính số viên gạch dùng để lát nền nhà đó

 


Lớp 4 Toán
2
0

Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài là 50m, chiều rộng bằng 4/5 chiều dài.

Tính chu vi mảnh đất đó

Tính diện tích mảnh đất đó.


Lớp 4 Toán
1
0

1.Tìm trung bình cộng của ba số .Biết số thứ nhất bằng 54,số thứ hai gấp 4 lần số thứ nhất và số thứ ba là 36 đơn vị?

2.Một mảnh vườn hình chữ nhật có nửa chu vi bằng 27m, chiều dài hơn chiều rộng 9m.Tính diện tích mảnh vườn?

3.Một hình chữ nhật có chu vi là 48m . Chiều dài hơn chiều rộng 12m.Tính diện tích hình chữ nhật?

4.Một khu đất trồng hoa cúchình chữ nhật có tổng độ dài hai cạnh liên tiếp là 217m ,chiều dài hơn chiều rộng 97m.Tính diện tích khu đất đó?

GIÚP MÌNH NHA!


Lớp 4 Toán
2
0

Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 90 cm, chiều rộng bằng 3/5chiều dài. Tính chu vi và diện tích mảnh đất đó


Lớp 4 Toán
1
0

Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 90 mét, chiều rộng bằng 3/5chiều dài. Tính chu vi và diện tích mảnh đất đó


Lớp 4 Toán
1
0

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN


Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN