Trung Tâm Mua Sắm Nguyễn Kim Kiên Giang

Giờ Mở Cửa :Thứ Hai: 8:00 AM – 10:00 PMThứ Ba: 8:00 AM – 10:00 PMThứ Tư: 8:00 AM – 10:00 PMThứ Năm: 8:00 AM – 10:00 PMThứ Sáu: 8:00 AM – 10:00 PMNgày Thứ Bảy: 8:00 AM – 10:00 PMChủ Nhật: 8:00 AM – 10:00 PM
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
>