Thứ Tự Thực Hiện Các Phép Tính Toán 6 Tập 1 Trang 31 33

Bài tập Toán lớp 6: Thứ tự thực hiện các phép tính mang tới những kiến thức lý thuyết trọng tâm, cùng các dạng bài tập tương ứng cho các em ôn tập, củng cố kỹ năng giải Toán của mình thật tốt.Nhờ đó, các em sẽ chuẩn bị cho các bài thi giữa học kì 1, cuối học kì 1 lớp 6 thật tốt. Sau đây là nội dung chi tiết tài liệu mời các bạn cùng tham khảo và tải tài liệu tại đây.

Bạn đang xem: Thứ tự thực hiện các phép tính toán 6 tập 1 trang 31 33


Toán 6: Thứ tự thực hiện các phép tính

Lý thuyết Thứ tự thực hiện các phép tínhCác dạng toán Thứ tự thực hiện các phép tínhDạng 1: Thực hiện phép tínhDạng 2: Tìm x Bài tập Thứ tự thực hiện các phép tính

Lý thuyết Thứ tự thực hiện các phép tính

1. Đối với biểu thức không có dấu ngoặc:- Nếu phép tính chỉ có cộng, trừ hoặc chỉ có nhân, chia, ta thực hiện phép tính theo thứ tự từ trái sang phải.
- Nếu phép tính có cả cộng , trừ, nhân, chia, nâng lên lũy thừa, ta thực hiện phép nâng lên lũy thừa trước, rồi đến nhân chia, cuối cùng đến cộng trừ.Lũy thừa → nhân và chia → cộng và trừ.2. Đối với biểu thức có dấu ngoặc.

Xem thêm: Tuyển Tập Phim Của Marvel Đúng Nhất Dành Cho Người Mới, Tuyển Tập Marvel

Nếu biểu thức có các dấu ngoặc: ngoặc tròn ( ), ngoặc vuông < >, ngoặc nhọn , ta thực hiện phép tính theo thứ tự:( ) →< > →

Các dạng toán Thứ tự thực hiện các phép tính

Dạng 1: Thực hiện phép tính

Phương pháp: Áp dụng đúng thứ tự thực hiện phép tínhVí dụ:a)
*
b)
*

Dạng 2: Tìm x

Phương pháp: Hiểu rõ mối quan hệ giữa các số hạng trong một tổng, các thừa số trong một tích,...
Ví dụ: Tìm x biết
*
Ta có:
*

Bài tập Thứ tự thực hiện các phép tính

Bài toán 1: Thực hiện phép tính.
a. 23– 53 : 52 + 12.22c) (52001- 52000) : 52000e) (72005 + 72004) : 72004g) (57 + 75).(68 + 86).(24 – 42)i) (75 + 79).(54 + 56).(33.3 – 92)l. <(52.23) – 72.2) : 2>.6 – 7.25
b. <(85 – 35 : 7) : 8 + 90> – 50d. <(7 – 33: 32) : 22 + 99> – 100f. 27: 22 + 54 : 53 . 24 – 3.25h. (35. 37) : 310 + 5.24 – 73 : 7k. 32.<(52– 3) : 11> – 24 + 2.103
a. 70 – 5.(x – 3) = 45c. 130 – (100 + x) = 25e. 175 + (30 – x) = 200l. (x + 12) + 22 = 92k. 95 – 5(x + 2) = 45g) 10 + 2x = 45: 43
b. 12 + (5 + x) = 20d) 15x – 133 = 17f) 155 – 10(x + 1) = 55h) 6(x + 23) + 40 = 100n) 22.(x + 32) – 5 = 55
a) 22+ (x + 3) = 52b) 23+ (x – 32) = 53 - 43c) 4(x – 5) – 23= 24.3d) 5(x + 7) – 10 = 23.5e) 72– 7(13 – x) = 14
Chia sẻ bởi: Toán 6 Bài 6: Thứ tự thực hiện các phép tính Giải Toán lớp 6 trang 29 - Tập 1 sách Cánh diều Toán 6 Bài 7: Thứ tự thực hiện các phép tính Giải Toán lớp 6 trang 26 - Tập 1 sách Kết nối tri thức với cuộc sống Toán 6 Bài 5: Thứ tự thực hiện các phép tính Giải Toán lớp 6 trang 20, 21 - Tập 1 sách Chân trời sáng tạo
Học tập
*
Lớp 6
*
Toán lớp 6
Bộ đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 6 năm 2021 - 2022 (Sách mới) 51.927 4 đề kiểm tra giữa học kì 1 lớp 6 môn Toán (Có ma trận)
Bộ đề thi giữa học kì 1 môn Tin học lớp 6 năm 2021 - 2022 (Sách mới) 15.121 3 đề kiểm tra giữa học kỳ 1 Tin học 6 (Có đáp án + Ma trận)