Tổng ba góc của một tam giác lớp 7

Chương II: Tam Giác – Hình Học Lớp 7 – Tập 1

Bài 1: Tổng Ba Góc Của Một Tam Giác

Nội dung bài học bài 1 tổng ba góc của một tam giác chương 2 hình học lớp 7 tập 1. Giúp các bạn được định lý về tổng 3 góc của 1 tam giác, từ đó biết vận dụng định lý để tính số đo các góc của 1 tam giác. Ngoài ra, ý thức vận dụng các kiến thức được học vào các bài toán.

Bạn đang xem: Tổng ba góc của một tam giác lớp 7

Hai tam giác có thể khác nhau về kích thước và hình dạng, nhưng tổng ba góc của tam giác này luôn bằng tổng ba góc của tam giác kia.

1. Tổng ba góc của một tam giác

* Định lý: Tổng ba góc của một tam giác bằng (180^0).

*

* Chứng minh:

*

Giả thiết: ΔABC

Kết luận: (widehatA + widehatB + widehatB = 180^0)

Qua A vẽ xy // BC

Ta có: xy // BC

(⇒ widehatB = widehatA_1) (hai góc so le trong)

và (widehatC = widehatA_2) (hai góc so le trong)

Tử đó suy ra: (widehatBAC + widehatB + widehatC)

(= widehatBAC + widehatA_1 + widehatA_2 = 180^0)

2. Áp dụng vào tam giác vuông

* Định nghĩa: Tam giác vuông là tam giác có một góc vuông

*

Tam giác ABC vuông tại A, AB và AC là các cạnh góc vuông, BC là cạnh huyền.

* Định lý: Trong tam giác vuông, hai góc nhọn phụ nhau.

(ΔABC, widehatA = 90^0 ⇒ widehatB + widehatC = 90^0)

3. Góc ngoài của tam giác

* Định nghĩa: Góc ngoài của tam giác là góc kề bù với một góc của tam giác.

*

Góc ACx là góc ngoài tại đỉnh C của tam giác ABC. Khi đó các góc A, B, C của tam giác ABC gọi là các góc trong của tam giác ABC.

* Định lý: Mỗi góc ngoài của tam giác bằng tổng của hai góc trong không kề với nó: (widehatACx = widehatA + widehatB)

* Nhận xét: Góc ngoài của tam giác lớn hơn mỗi góc trong không kề với nó.

(widehatACx > widehatA) và (widehatACx > widehatB)

Các Bài Tập & Giải Bài Tập SGK Bài 1 Tổng Ba Góc Của Một Tam Giác

Hướng dẫn giải bài tập sgk bài 1 tổng ba góc của một tam giác chương 2 hình học lớp 7 tập 1. Lời giải kèm theo phương pháp và cách giải khác nhau.

Bài Tập 1 Trang 107 SGK Hình Học Lớp 7 – Tập 1

Tính các số đo x, y ở các hình 47, 48, 49, 50, 51.

*

Bài Tập 2 Trang 108 SGK Hình Học Lớp 7 – Tập 1

Cho tam giác ABC: ()(widehatB = 80^0, widehatC = 30^0). Tia phân giác của góc A cắt BC ở D. Tính (widehatADC, widehatADB).

Xem thêm: Một Số Cách Sửa Lỗi Dns_Probe_Finished_Nxdomain Là Lỗi Gì, Cách Sửa Lỗi Dns_Probe_Finished_Nxdomain Đơn Giản

Bài Tập 3 Trang 108 SGK Hình Học Lớp 7 – Tập 1

Cho hình 52. Hãy so sánh:

a. ()(widehatBIK) và (widehatBAK)

b. (widehatBIC) và (widehatBAC)

*

Bài Tập 4 Trang 108 SGK Hình Học Lớp 7 – Tập 1

Tháp nghiêng Pi – da ở Italia nghiêng ()(5^0) so với phương thẳng đứng (hình 53). Tính số đo của góc ABC trên hình vẽ.

*

Bài Tập 5 Trang 108 SGK Hình Học Lớp 7 – Tập 1

Ta gọi tam giác có ba góc nhọn là tam giác nhọn, tam giác có một góc tù là tam giác tù. Gọi tên tam giác nhọn, tam giác tù, tam giác vuông trên hình 54.

*

Bài Tập 6 Trang 109 SGK Hình Học Lớp 7 – Tập 1

Tìm các số đo x ở các hình sau.

*

Bài Tập 7 Trang 109 SGK Hình Học Lớp 7 – Tập 1

Cho tam giác ABC vuông tại A. Kẻ AH vuông góc với BC (H ∈ BC).

a. Tìm các cặp góc phụ nhau trong hình vẽ.

b. Tìm các cặp góc nhọn bằng nhau trong hình vẽ.

Bài Tập 8 Trang 109 SGK Hình Học Lớp 7 – Tập 1

Cho tam giác ABC có ()(widehatB = widehatC = 40^0). Gọi Ax là tia phân giác của góc ngoài ở đỉnh A, Hãy chứng tỏ Ax // BC.

Bài Tập 9 Trang 109 SGK Hình Học Lớp 7 – Tập 1

Hình 59 biểu diễn mặt cắt ngang của một con đê để đo góc nhọn MOP tạo bởi mặt phẳng nghiêng của con đê với phương nằm ngang, người ta dùng thước chữ T và đặt như hình vẽ (OA ⊥ AB). Tính góc MOP, biết rằng dây dọi BC BC tạo với trục BA một góc ()(widehatABC = 32^0).

*

Hình 59

Hướng dẫn về nhà

– Học các định nghĩa về tam giác vuông, góc ngoài của tam giác, định lý tổng ba góc của một tam giác, định lý trong tam giác vuông, định lý về tính chất góc ngoài của tam giác.

– Làm bài tập 1 (tiếp theo), 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 trang 108. 109 SGK

Trên là lý thuyết bài 1 tổng ba góc của một tam giác chương 2 hình học lớp 7 tập 1. Giúp các bạn nắm các định lý tổng ba góc của một tam giác, định nghĩa tam giác vuông.


Các bạn đang xem Bài 1: Tổng Ba Góc Của Một Tam Giác thuộc Chương II: Tam Giác tại Hình Học Lớp 7 Tập 1 môn Toán Học Lớp 7 của roketbola.site. Hãy Nhấn Đăng Ký Nhận Tin Của Website Để Cập Nhật Những Thông Tin Về Học Tập Mới Nhất Nhé.