Tuyển Sinh Sau Đại Học Y Dược Tphcm 2017


Quyết định số 5528/QĐ-ĐHYD ngày 25 tháng 12 năm 2019 của Hiệu trưởng Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh về việc công nhận tốt nghiệp và cấp bằng thạc sĩ năm 2019 của học viên Bác sĩ nội trú khóa 2017 - 2019 và 2016 - 2018 (trễ hạn)

1. Quyết định tốt nghiệp và cấp bằng thạc sĩ khóa 2017 - 2019.

Bạn đang xem: Tuyển sinh sau đại học y dược tphcm 2017

2. Quyết định tốt nghiệp và cấp bằng thạc sĩ khóa 2016 - 2018 (trễ hạn).


Quyết định số 5696/QĐ-ĐHYD ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Hiệu trưởng Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh về việc công nhận tốt nghiệp và cấp bằng thạc sĩ năm 2018 của học viên Bác sĩ nội trú khóa 2015 - 2018
Quyết định số 5694/QĐ-ĐHYD ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Hiệu trưởng Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh về việc công nhận tốt nghiệp và cấp bằng thạc sĩ năm 2018 của học viên trình độ thạc sĩ khóa 2016 - 2018
Quyết định số 5695/QĐ-ĐHYD ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Hiệu trưởng Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh về việc công nhận tốt nghiệp và cấp bằng thạc sĩ năm 2018 của học viên trình độ thạc sĩ khóa 2015 - 2017 (trễ hạn).
Quyết định số 5526/QĐ-ĐHYD ngày 18 tháng 12 năm 2017 của Hiệu trưởng Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh về việc công nhận tốt nghiệp và cấp bằng thạc sĩ năm 2017 của học viên trình độ thạc sĩ khóa 2015 - 2017.
Quyết định số 5655/QĐ-ĐHYD ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Hiệu trưởng Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh về việc công nhận tốt nghiệp và cấp bằng thạc sĩ năm 2017 của học viên Bác sĩ nội trú khóa 2014 - 2017
Quyết định số 5557/QĐ-ĐHYD ngày 20 tháng 12 năm 2017 của Hiệu trưởng Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh về việc công nhận tốt nghiệp và cấp bằng thạc sĩ năm 2017 của học viên trình độ thạc sĩ khóa 2014 - 2016 (trễ hạn).
Quyết định số 4796/QĐ-ĐHYD ngày 12 tháng 12 năm 2016 của Hiệu trưởng Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh về việc công nhận tốt nghiệp và cấp bằng thạc sĩ năm 2016 của học viên trình độ thạc sĩ khóa 2014 - 2016.

Xem thêm: Top 8 Bộ Phim Hài Hay: Lạc Lối Ở Hồng Kông Hay Nhất, Phim Hài Hồng Kông Hay Nhất


Quyết định số 4959/QĐ-ĐHYD ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Hiệu trưởng Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh về việc công nhận tốt nghiệp và cấp bằng thạc sĩ năm 2016 của học viên Bác sĩ nội trú khóa 2013 - 2016.
Quyết định số 4797/QĐ-ĐHYD ngày 12 tháng 12 năm 2016 của Hiệu trưởng Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh về việc công nhận tốt nghiệp và cấp bằng thạc sĩ năm 2016 của học viên trình độ thạc sĩ khóa 2013 - 2015 (trễ hạn).
Quyết định số 4704/QĐ-ĐHYD-SĐH ngày 17 tháng 12 năm 2015 của Hiệu trưởng Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh về việc công nhận tốt nghiệp và cấp bằng thạc sĩ năm 2015 của học viên trình độ thạc sĩ khóa 2013 - 2015.
Quyết định số 4832/QĐ-ĐHYD-SĐH ngày 30 tháng 12 năm 2015 của Hiệu trưởng Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh về việc công nhận tốt nghiệp và cấp bằng thạc sĩ năm 2015 của học viên Bác sĩ nội trú khóa 2012 - 2015.
Quyết định số 4705/QĐ-ĐHYD-SĐH ngày 17 tháng 12 năm 2015 của Hiệu trưởng Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh về việc công nhận tốt nghiệp và cấp bằng thạc sĩ năm 2015 của học viên trình độ thạc sĩ khóa 2012 - 2014 (trễ hạn).
Giới thiệu Thông báo Bác sĩ nội trú Chuyên khoa cấp I Chuyên khoa cấp II Thạc sĩ Tiến sĩ Lịch cấp phát bằng Câu hỏi thường gặp Liên hệ
*

ĐC: 217 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh