THI VIOLYMPIC TOÁN

Trạng Nguyên thi Tiếng Việt, luyện thi Olympic Toán, Tiếng Anh, làm bài tập cuối tuần giúp phát triển trí thông minh đa diệnToan ViOlympic Học hay Thi ngay Giỏi hơn mỗi ngày Bạn đang xem: Học hay thi ngay giỏi hơn mỗi ngàyHãy nhập câu hỏi của bạn, roketbola.site sẽ tìm những câu hỏi có sẵn cho bạn. Nếu không thỏa mãn với các câu trả lời có sẵn, bạn hãy tạo câu hỏi mới.

Bạn đang xem: Thi violympic toán

Bạn đang xem: Violympic học hay thi ngay giỏi hơn mỗi ngày

Trạng Nguyên thi Tiếng Việt, luyện thi Olympic Toán, Tiếng Anh, làm bài tập cuối tuần giúp phát triển trí thông minh đa diệnToan ViOlympic Học hay Thi ngay Giỏi hơn mỗi ngày

Trạng Nguyên - thi Tiếng Việt, luyện thi Olympic Toán, Tiếng Anh, làm bài tập cuối tuần giúp phát triển trí thông minh đa diện

Toan ViOlympic - Học hay - Thi ngay - Giỏi hơn mỗi ngày

Đọc tiếp...

Xem thêm: Các Fix Lỗi An Existing Connection Was Forcibly Closed By The Remote Host ?

Like và follow fanpage để ủng hộ và giúp đỡ chúng mình phát triển cuộc thi:>

Cuộc thi Toán Tiếng Anh VEMC | Facebook

Có câu hỏi hay? Gửi ngay chờ chi:

Thử sức trí tuệ - Google Biểu mẫu

-------------------------------------------------------------------

Người biên soạn câu hỏi: Hồng Sơn


*

Người biên soạn câu hỏi: Quoc Tran Anh Le

Chứng minh rằng:

(a^2left(dfracbc-1 ight)+b^2left(dfracca-1 ight)+c^2left(dfracab-1 ight)ge0).

Đọc tiếp...

Gõ lại lần cuối, không được nữa nghỉ chơi hoc24:v

Bất đẳng thức cần chứng minh tương đương với $$a^3b^2+b^3c^2+c^3a^2geq abc(a^2+b^2+c^2)$$Ta có$2left( a^3b^2 + b^3c^2 + c^3a^2 ight) - 2abcleft( a^2 + b^2 + c^2 ight)$$= displaystyleLARGEsum a^3 left( b^2 - 2bc + c^2 ight) -displaystyle LARGEsum a^2 (b^3 - c^3)$Mặt khác ta có đẳng thức sau

$$a^2left( b^3 - c^3 ight) + b^2left( c^3 - a^3 ight) + c^2left( a^3 - b^3 ight) = a^2left( b - c ight)^2 + b^2left( c - a ight)^2 + c^2left( a - b ight)^2$$Từ đó dễ dàng thu được$$2left( a^3b^2 + b^3c^2 + c^3a^2 ight) - 2abcleft( a^2 + b^2 + c^2 ight)$$$$= a^2left( b - c ight)^2left( a - b + c ight) + b^2left( c - a ight)^2left( b - c + a ight) + c^2(a - b)^2left( c - a + b ight)$$$$= S_aleft( b - c ight)^2 + S_bleft( c - a ight)^2 + S_cleft( a - b ight)^2$$Với$$S_a = a^2left( a - b + c ight)$$$$S_b = b^2left( b - c + a ight)$$$$S_c = c^2left( c - a + b ight)$$Do $a,$$b,$$c$ là độ dài ba cạnh tam giác nên rõ ràng $S_a,S_b,S_c$ không âm. Ta thu được điều hiển nhiên.